Тендер за израду пројекта и радова на паноморској гондоли

Управа за капиталне пројекте објавила је тендер за израду главног пројекта и извођење радова на изградњи панорамске гондоле Игало -Илиница. Вриједност радова је 9,7 милиона еура без, односно 12,06 милиона еура са ПДВ-ом.

Како је наведено у урбанистичко техничким условима, у циљу унапређења транспортног система и ради промовисања природних и културно-историјских вриједности Херцег Новог планира се изградња жичаре на траси Суторина – Жвиње.

Планирана жичара треба да повеже Јадранску обалу са локацијама на вишим котама чиме се ови простори валоризују и чине приступачним и атрактивним за становништво и туристе.

Техничку документацију, на нивоу Главног пројекта треба урадити у складу Законом о планирању простора и изградњи објеката, Урбанистичко техничким условима и Пројектном задатку, а радове на изградњи изводити по ревидованом Главном пројекту.
Рок за израду Главног пројекта је три мјесеца од дана потписивања уговора, а рок за извођење радова годину од дана увођења у посао. Наручилац ће увести извођача у посао 15 дана од дана пријаве грађења.

Тендер је отворен до 30. децембра када је и планирано отварање понуда.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here