Свјетски дан поморства – Црна Гора препозната као поморска држава која се суочава с бројним изазовима

Транспортна заједница, у сарадњи са Међународном поморском организацијом (ИМО), Генералним директоратом за мобилност и транспорт Европске уније и Министарством капиталних инвестиција Црне Горе, поводом Свјетског дана поморства, организовала је конференцију о зеленом и одрживом поморском транспорту у Тивту. Конференцији је претходио 7. састанак Техничког одбора Транспортне заједнице за водени транспорт и мултимодалност, саопштено је из Министарства капиталних инвестиција (МКИ).

На конференцији је говорио и државни секретар Исмет Латић из Министарства капиталних инвестиција, који је у оквиру свог уводног излагања истакао важност поморског сектора за Црну Гору, али и изазове с којима се суочава.

– Црна Гора, препозната као поморска држава, суочава се с бројним изазовима, од потребе за унапређењем положаја помораца и пословања бродарских компанија, до осавремењивања положаја лука, с посебним нагласком на Луку Бар, као најважнију теретну луку у Црној Гори. Гаранција прогреса и економске стабилности неминовно диктира да је повезивање једини пут и обавеза у достизању добрих резултата на тржишту, истакао је Латић.

Латић је додао да интегрисани концепт управљања, који Министарство капиталних инвестиција поставља као стратешки приступ саобраћајној политици, захтијева блиску сарадњу надлежних институција и пажљиву припрему просторно планске документације, као и развој иновативних рјешења ради искориштавања расположивих потенцијала без нарушавања заштите животне средине.

– Заједно са нашим партнерима, као што је Министартсво капиталних инвестиција, континуирано радимо на хармонизацији легислативе, јачању сигурности и промовисању одрживог поморског саобраћаја. Све ове активности имају за циљ боље повезивање земаља региона али и приближавање Европској унији”, истакао је Матеј Закоњшек, директор Транспортне заједнице.

Говорећи о повезивању Црне Горе с регионалним саобраћајним тржиштем, Латић је истакао важност коридорског развоја и дигитализације лучких операција, унапређења жељезничких и путних веза луке Бар са њеном гравитационом зоном те истакао да то може пружити економске везе с регионом и бржу интеграцију у Европску Унију.

Министарство капиталних инвестиција вјерује да је ова стратегија кључна за бољу позицију Црне Горе на саобраћајном тржишту региона, чиме се чувају економске везе са сусједима.

Генерална директорица директората за поморство у МКИ Маја Мијушковић је истакла да црногорска поморска администрација, уз подршку ЕМСА-е, припрема нови Закон о заштити мора од загађења са пловних објеката, који че бити у потпуности хармонизован са консолидованом  MARPOL конвенцијом.

Такође, указала је на неопходност проналажења одговарајућег баланса између одлука које се односе на развој сектора поморске привреде, са једне стране, и неопходности заштите животне средине, како би се негативан утицај развоја свео на најмању могућу мјеру.

Данашњи догађај окупио је регионалне експерте, те је био јос једна прилика за размјену знања и искуства, као и за промоцију одрживих ријесења и пракси у сектору поморства. Кроз дискусију, презентације и отворене разговоре учесници су дискутовали о путу ка зеленијем и одрживом поморском саобраћају на Западном Балкану.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here