Све спремно за екстерне провјере знања ученика основних и средњих школа

Фото: Испитни центар (илустрација)

Министарство просвјете, науке и иновација и Испитни центар су обавили све стручне, развојне, организационе, административне и друге послове у вези са организацијом и припремом за реализацију екстерних провјера знања и испита  за ученике основних и средњих школа у Црној Гори.

Први матурски/ стручни испит биће одржан у уторак,  16. априла,  из предмета црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност, као и из предмета албански језик и књижевност, а потом и из првог страног језика који је заказан за 15. мај. Испит из математике заказан је за 24. мај а за наставини предмет по избору ученика/ стручна теорија за  6. јун.

Екстерна провјера знања ученика на крају трећег циклуса основне школе биће обављена 17. априла из предмета  црногорски-српски, босански, хрватски језик и књижевност и албански језик и књижевност, 18. априла из предмета математика, као и 19. априла из предмета по избору ученика.

Радна група коју чине представници Министарства просвјете, науке и иновација, Завода за школство, Испитног центра и Центра за стручно образовање донијела је три нова правилника: Правилник о полагању матурског испита за ученике гимназије, Правилник о полагању стручног испита за ученике који настављају школовање као и Правилник о начину и поступку провјере знања ученика на крају образовног циклуса.

Овим Правилницима је дефинисано да је ученицима забрањено да користе мобилне телефоне и друге електронске уређаје па су Министарство просвјете, науке и иновација и  Испитни центар обезбиједили  средство које ће омогућити школама да спроведу контролу уношења уређаја у школски објекат – детекторе.

Новим  Правилником за ученике средњих школа прецизирано је да се у учионици налазе два тест-администратора, од којих је један из друге образовно-васпитне установе, као и обавезно  присуство супервизора који може да приступи испитном простору. Правилницима су дефинисане санкције за ученике који направе прекршај (покушају да препишу, ометају рад, користе мобилне телефоне). Санкције иду од усмене опомене па до удаљавања са теста, при чему удаљавање подразумијева и вредновање његовог теста са успјехом недовољан.

Важно је напоменути да од ове године измјеном Правилника тест-администартори потписују уговор са Испитним центром о тајности података, а дефинисана је и њихова обавеза за законитост спровођења испита у испитној просторији.

Екстерна провјера знања ове године биће организована у 163 основне, као и у 55 средњих школа, саопштено је из Министарства.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here