СУБВЕНЦИЈЕ ЗА РАЧУНЕ ЗА СТРУЈУ ОВЕ ГОДИНЕ ПРЕКО 3 МИЛИОНА ЕУРА

Програм субвенционисања рачуна за електричну енергију у примјени је од 1. јануара, а трајаће до 31. децембра ове године, саопштено је из Министарства финансирања и социјалног старања.

То представља још једну потврду да су Влада Црне Горе, као и ресорно министарство, чврсто су опредијељени да унаприједе животни стандард најугроженијих грађана, те да осигурају да свака помоћ буде упућена онима којима је заиста потребна. Очекивања су да ће укупан износ субвенције и ове године премашити 3 милиона еура, чиме ће се директно помоћи грађанима који су у стању социјалне потребе.

Сходно Упутству у поступку и начину спровођења програма субвенционирања рачуна за електричну енергију, право на субвенцију рачуна за електричну енергију имају:

  • Корисници материјалног обезбјеђења
  • Корисници додатка за његу и помоћ
  • Корисници личне инвалиднине
  • Корисници права на породични смјештај или породични смјештај-хранитељство
  • Корисници новчане накнаде материјалног обезбјеђења бораца
  • Незапослено лице којем је утврђен статус инвалида рада ИИ, односно ИИИ категорије, уколико његов лични приход не прелази најнижи износ привремене накнаде
  • Незапослено лице ометено у развоју које је разврстано у одређену категорију и степен ометености, а завршило је образовање у специјалној школи, односно у специјалним одјељењима редовне школе
  • Незапослено лице које је завршило образовање према образовном програму, уз обезбјеђивање додатних услова и помагала; образовном програму са прилагођеним извођењем и додатном стручном помоћи; посебном образовном програму.

За групу потрошача који су корисници материјалног обезбјеђења, корисници права на породични смјештај или породични смјештај-хранитељство, или корисници новчане накнаде материјалног обезбјеђења бораца, субвенција за кориснике чији је рачун за утрошену електричну енергију до 60 еура, утврђује се у износу од 40% рачуна, а за рачун изнад 60 еура субвенција износи 24 еура.

За остале групе потрошача који имају право на субвенционирање рачуна за електричну енергију, субвенција за кориснике чији је рачун за утрошену електричну енергију до 60 еура утврђује се у износу од 30% рачуна, а за рачун изнад 60 еура субвенција износи 18 еура.

Пријављивање нових потрошача за остваривање права на субвенције рачуна за електричну енергију обавља се тако што се захтјев за субвенционирање рачуна подноси, у зависности од категорије потрошача, надлежном центру за социјални рад, органу локалне управе за послове борачке и инвалидске заштите или бироу рада Завода за запошљавање Црне Горе.

Корисници субвенција се само једном пријављују за остваривање права на субвенцију, уколико ово право остварују у континуитету. Сви захтјеви које корисници права на субвенцију доставе до 20. у мјесецу биће обрађени и право на субвенцију потрошачи ће остваривати почев од тог мјесеца.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here