СПРЕМАН ПРЕДЛОГ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА ЗА СКУПШТИНУ

Фото: Илустрација

Министарство финансија и социјалног старања (МФСС) је припремило рјешење за сједницу Владе у четвртак, да се Скупштини Црне Горе опет достави Предлог измјена и допуна Закона о акцизама, којим се омогућава Влади Црне Горе да одлуком може да смањи акцизу на гориво (бензин и дизел) до 20 одсто због заштите животног стандарда грађана.

Одлука би се могла донијети на период од мјесец, са могућношћу да се продужи у зависности од стања на свјетском тржишту и кретања цијене горива у Црној Гори, да би се обезбиједила стабилност цијена нафтних деривата. 

МФСС и Влада су већ предлагали смањење акцизе на гориво до 15%, а да је та мјера (и као једина измјена закона од предложених) усвојена у децембру прошле године у Скупштини Црне Горе, могло је одмах да се дјелује и ублажи раст цијена.

Да би се обезбиједила стабилност код акцизне политике и прихода буџета свих пореских обвезника  одговорно се и сада приступа те се предлажу одређене корекције да би се смањила неравноправност акцизне политике за поједине производе.

У новом предлогу МФСС-а се не предвиђа увођење акциза на слаткише и негазирана пића са додатком шећера, ни повећања акциза на газирана пића, цигарете и слично, што су биле контрамјере за приходну страну у ранијем периоду. 

Садашњим предложеним законом се, ради давања подстицаја дјелатности јавног превоза путника (ванредног превоза, чартер превоза и превоза путника који припада аеродрому) даје могућност  остваривања права на повраћај дијела плаћене акцизе за наведену дјелатност, што би у сваком конкретном случају оцјењивао надлежни царински орган. То је до сада и тражено од државе.  

Због унапређења постојећег законског рјешења, којим се прописује право повраћаја дијела плаћене акцизе за набавку гасних уља која се користе у индустријске и комерцијалне сврхе, предложеним законом се предвиђа јачање контролне функције надлежног царинског органа у спровођењу поступка контроле цјелокупне документације коју подносе купци гасних уља. Тиме ће се спријечити и санкционисати злоупотребе права на повраћај акцизе, због чега се предложеним прописују докази које су купци гасних уља у обавези поднијети при достављању захтјева за повраћај дијела плаћене акцизе.  

Да би се обезбиједила стабилност прихода од акциза, као и регионална усклађеност, предложеним се редефинише опорезивање за бездимне дуванске производе, за које би се акциза плаћала по килограму дуванске смјесе. Управо због предвидивости повећања акцизе за овај производ, предлаже се постепено повећања акцизе – од 1. јуна до 31. децембра 2022. године да износи 100 еура по килограму, од 1. јануара до 31. децембра 2023. године би износила 145 еура, док би од 1. јануара 2024. године износила 190 еура по килограму.

Ради заштите здравља становништва, проширен је обухват акцизних производа који садрже дуван, а нијесу препознати постојећим законом те би се увела акциза за дуван за жвакање и шмркање. 

Такође, препознат је и дио пића која нијесу имала акцизу, а садрже ниво алкохола колико пиво или слични производи, управо да би се тиме довели у равноправан положај. То се не односи на мирна вина.   

Због смањења негативних утицаја које производи од пластике за једнократну употребу имају на животну средину, предлаже се увођење акцизе на ове производе. Препознајући проблем у вези са коришћењем производа од пластике, Европска унија је дала препоруке које имају за циљ, поред осталог, смањење генерисања отпада од пластике. 

Предлаже се и да нафтни деривати (моторни бензин, гасна уља, течни нафтни гас) и биогорива, који се стављају у слободан промет на територији Црне Горе, морају бити маркирани (обиљежени) у складу са прописом којим се уређује област енергетике, а то важи када се усвоје измјене и допуне Закона о енергетици. На овај начин ће се омогућити сузбијање нелегалног промета нафтних деривата, као и повећање буџетских прихода.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here