СМЈЕНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА У АД „НОВИ ПРОВОБОРАЦ“

Ванредна скупштина Акционарског друштва за грађевинараство и услуге „Нови Првоборац“ Херцег Нови биће одржана у уторак, 26. јануара, о чему је обавјештена и Влада Црне Горе, јер је Министарство одбране носилац једног дијела акција овог Друштва.

На сједници ће бити донешена одлука о разрешењу од дужности актуелних чланова одбора директора и именовања нових.

У позиву је назначено да је неопходно да Влада Црне Горе опуномоћи лице које ће у њено име учествовати у раду и остварити право гласа на 7. ванредној скупштини акционара овог Друштва, као и да одреди кандидата за члана одбора директора.

Како је након седме редовне сједнице Владе закључено, за представника на 7. (седмој) ванредној скупштини акционара Акционарског друштва за грађевинарство и услуге ”Нови Првоборац” Херцег Нови, одређена је мр Сандра Булатовић, државни секретар, која ће гласати по тачкама утврђеног дневног реда.

Војска Југославије била је међу повјериоцима чије потраживање је утврђено рјешењем Привредног суда у Подгорици  у марту 2000.године, којим су потраживања повјерилаца грађевинског предузећа „Првоборац“ Херцег Нови претворена су у акције овог Акционарског друштва.

Споразумом сачињеним између Министарстава одбране Србије и Министарства одбране Црне Горе у априлу 2010. године Црна Гора је преузела акције Акционарског друштва за грађевинараство и услуге „Нови првоборац“ Херцег Нови.

Дакле, правни основ учешћа Министарства одбране Црне Горе у Акционарском друштву за грађевинараство и услуге „Нови Првоборац“ Херцег Нови је споразум сачињен између Министарстава одбране Србије и Министарства одбране Црне Горе.

Овом споразуму је предходило Рјешење Привредног суда у Подгорици, којим је утврђено да се потраживања повјерилаца стечајног дужника (тадашњег предузећа „Првоборац“) измире исплатом акција у Акционарском друштву „Нови Првоборац“ Херцег Нови, чији је један од повјерилаца била и Војска Југославије.

Статутом Акционарског друштва за грађевинараство и услуге „Нови Првоборац“ Херцег Нови из октобра 2014. године, прописано је да ово друштво има одбор директора који се састоји од три члана, а који се бирају из реда акционара и запослених.

На скупштини акционара Акционарског друштва за грађевинараство и услуге „Нови Провоборац“ Херцег Нови, а на основу Одлуке Владе Црне Горе у новембру 2018. године, за члана одбора директора, као предстваник државног капитала, предложен је Стефан Шапоњић из Министрства одбране.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here