Скупштина општине: Усвојени мањи износи локалних комуналних такси

Предлогом одлуке о измјенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама која је данас, на настављеној 13. редовној сједници локалног парламента усвојена, предвиђено је увођење ексклузивне зоне, а поједини износи таксе су умањени.

У расправи о предлогу ове Одлуке, амандмански су дјеловали одборници Илија Бојанић и Никола Самарџић. Они су затражили да се у члану један, под тачком шест умјесто „склониште за напуштене животиње“ стави „пансион за животиње“, што је предлагач усвојио.

Износи таксе за постављање затворене или отворене угоститељске терасе умањени су просјечно за 46% у односу на важећу одлуку. У ексклузивној зони износ таксе је осам еура по метру квадратном. У првој зони износ таксе је умањен за 73%, другој за 50%, трећој за 44%, четвртој за 50% док за пету зону умањење износи 33%. (Прва зона 7,00 €/m²; друга 6,00 €/m²; трећа зона 5,00 €/m²; четврта 3,00 €/m² и пета зона 2,00 €/m²).

Ови износи таксе важе од 1. јуна до 1. октобра, док се за остали дио године такса умањује за 50%.

За коришћење простора на јавној површини за киоск и други затворени привремени објекат уведена је нова ексклузивна зона и износ таксе је 1,70€/m² док су остали износи исти као у важећој одлуци. (Прва зона 1,50 €/m²; друга 1,30 €/m²; трећа 1,20 €/m²; четврта 1,10 €/m² и пета зона 1,00 €/m²).

Износи таксе који се тичу постављања осталих привремених објеката који се могу измјешати с једног мјеста на други, а за расхладну и изложбену витрину, штанд, конзерватор за сладолед исти су као у важећој одлуци, и уведена је нова ексклузивна зона и износ таксе је 4,00€/m². (Прва зона 3,50 €/m²; друга 3,00 €/m²; трећа 2,50 €/m²; четврта 2,00 €/m² и пета зона 1,00 €/m²).

Износи таксе који се тичу постављања осталих привремених објеката који се могу измјешати с једног мјеста на други, а тичу се угоститељских апарата (за продају кокица, кукуруза, палачинки, сладоледа на точење и куглу, шећерне пјене и др.) продајни пано или пулт за излагање и продају слика, цвијећа, информативни пултови, банкомати исти су као у важећој одлуци, и уведена је нова ексклузивна зона и износ таксе је 6,50€/m². (Прва зона 6,00 €/m²; друга 5,50 €/m²; трећа 5,00 €/m²; четврта 4,00 €/m² и пета зона 3,00 €/m²).

Износи такси који се тичу постављања осталих привремених објеката који се могу измјешати с једног мјеста на други, а тичу се привремених објеката намијењених за спорт и рекреацију (наткривени спортски објекат, спортски објекат – отворени терен, забавни паркови, картинг стазе, авантуристички паркови, аква паркови и др.) за прву зону умањена је за 15% у односу на важећу одлуку и сада износи 1,70€/m² , а за другу износ таксе повећан је за 15% у односу на важећу одлуку и износи 1,50€/m² док је износ таксе за остале зоне остао исти као у важећој одлуци, и уведена је нова ексклузивна зона и износ таксе је 3,00€/m².

За коришћење простора на јавним површинама одређен је јединствен износ таксе у износу од 0,50€/m².

Дефинисане су нове категорије привремених објеката: непокретни привремени објекат, привремено складиште отпада, склониште за напуштене животиње, бетоњерка на градилишту, монтажна хала или хангар, пчелињак и уведене нови износи тарифа, ексклузивна зона 2,00€/m², прва зона 1,50€/m², друга зона 1,00€/m², трећа зона 0,70€/m², четврта зона 0,50€/m², пета зона 0,30€/m².

Такође, угоститељи који користе љетњу терасу на јавној површини и на име тога плаћају локалну комуналну таксу сходно датој површини, неће им се додатно обрачунавати локална комунална такса појединачно за расхладну витрину, козерватор за сладолед, рекламни сунцобран, тенду.

Претходно је са дневног реда повучена Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја на територији Општине Херцег Нови. Повлачење је затражио одборник Никола Радман.

Повлачењу одлуке претходила је расправа у два круга, у којој су одборници упутили неколико амандмана, а предсједник Општине Стеван Катић навео да је предлог долуке донесен због жалби грађана на саобраћање тешких камиона улицама гдје је забрањено кретање свим возилима укупне масе преко пет тона.

Одборници нису усвојили Предлог одлуке о заснивању стварне службености у корист ДОО ЦЕДИС.

Засједање је завршено у 17:05, а на сутрашњем колегијуму предсједника СО биће договорен термин наставка 13. редовне сједнице СО ХН.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here