Санитарни инспектори код 22 играчке пронашли присуство опасних супстанци

У претходном периоду санитарни инспектори обављали су планирани надзор над безбједношћу играчака као и реактивни  надзор   производа – играчака  на тржишту.

Приликом надзора обављен је административни преглед документације и физички преглед производа – изглед производа, исправе о усклађености, упозорења, упутства за употребу, а методом процјене ризика узето је 35 узорака играчака за лабораторијска испитивања на присуство фталата и бора.

Од укупног броја узорака резултати су показали да 22 узорка  нису одговарала условима из Правилника.

Субјекти надзора (увозници, дистрибутери и трговци) обавијештени су о резултатима испитивања и добровољно су предузели мјере неодложног спречавања даље дистрибуције небезбједних играчака, као и мјере трајног  повлачења из промета и опозива од потрошача.
У овом мјесецу уништено је око 702 комада играчака које су затечене у промету док  је поступак опозива и повлачења из промета за поједине играчке још у току.

Инспектори су на основу Уредбе о забрањеним односно дозвољеним начинима употребе производње и стављања на тржиште хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину издали 22 прекршајна налога у укупном износу износу од 11.440 еура, док је су за остале процеси још у току.

У мају  вршен је и реактивни надзор на основу РАПЕX недјељних извјештаја – извршено  је  20 прегледа објеката у којима су  тражена четири опасна производа – играчке и то двије пластичне лутке са хемијским ризиком и 2 козметичка производа.

На тржишту Црне Горе нијесу нађени тражени опасни производи из РАПЕX обавјештења.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here