РВ: Доток са изворишта Боље сестре мањи 10 пута, предузете хитне мјере заштите

Због вишедеценијског нелегалног ископавања шљунка из корита ријеке Мораче, дошло је до пада издашности изворишта, са 2 600 литара у секунди,  од пуштања у рад Регионалног система водоснабдијевања (2010. године)  што је  у 2021. и 2022. години смањило доток на свега 265 л/с,  казали су за РТХН из Регионалног водовода  Црногорско приморје.  

– Регионални водовод Црногорско приморје поздравља акцију коју спроводи Влада Црне Горе и Национални савјет за безбједност, у сарадњи са Министарством екологије, просторног планирања и урбанизма, уз подршку МУП-а, Управе полиције и Војске Црне Горе у циљу спрјечавања даље девастације корита ријеке Мораче.  Исказана је одлучност Владе Црне Горе,   да се коначно стане на пут нелегалној експлоатацији шљунка и пијеска из корита ријеке Мораче, односно, свим нелегалним привредним активностима. Мјере, које се спроводе ових дана, већ дају конкретне резултате. Ово је само почетак дугорочног процеса санације штета, које су нанесене кориту ријеке Мораче и изворишту, којима је не само угрожен  Регионални водовод, него и читаво Црногорско приморје, туризам, држава и буџет, саопштено је из ове компаније.

Подсјећамо, да је Општина Херцег Нови прошле године прикључена на регионални водоводни систем Црногорско приморје, чиме су створени услови за испоруку 200 л/с воде за подручје херцегновске ривијере, и то 130 л/с од Свете Неђеље до Зеленике, и додатних 70 л/с за дио полуострва Луштица.

На новинарска питања, које смо прослиједили предсједнику  Одбора директора Регионалног Водовода Зорану Лакушићу добили смо одговоре:

У коликој мјери се смањио доток воде са тог изворишта и колико је одређено да се дистрибуира воде до крајњих потрошача у општинама Црногорског приморја?

-Од пуштања у рад Регионалног водоводног система (2010. године) примјетан је тренд пада издашности изворишта ,,Боље Сестре“ са кога се напаја Регионални систем водоснабдијевања, односно, снабдијева водом Црногорско приморје. О озбиљности овог проблема довољно говори податак да је дошло до десетороструког пада издашности изворишта, односно са 2 600 л/с у 2007. на 265 л/с у 2021 и 2022. години. Регионални водовод забрињава годишњи тренд пада издашности изворишта од 50-60 л/с. Нажалост, због таквог тренда пада издашности, на који је Регионални водовод годинама упозоравао, пријети озбиљна опасност да се извориште  Боље сестре, као такво трајно изгуби, једном ријечју водоизвориште је на издисају.

И поред тренда пада издашности изворишта  Регионални водовод је током протеклих 12 година, био на висини изузетно одговорних задатка, које му је друштво повјерило те је и поред бројних проблема на које је наилазио у свом раду, Црногорском приморју обезбиједио недостајуће количине воде изузетног квалитета. У 2023. години планом је предвиђено да се Црногорском приморју дистрибуира 8.300.000 метара кубних воде.

Заједно са надлежним институцијама предузели сте мјере заштите у циљу обезбјеђења изворишта и система водоснабдијевања. Да ли је са садашњим стањем изворишта угрожена основна дјелатност  Регионалног водовода?

– Поред успјешног спровођења мјера на заштити прве зоне санитарне заштите изворишта  Боље сестре, Регионални водовод је у границама својих могућности чинио и чини све да се спроводе мјере заштите и у остале двије зоне. Упутио је преко 500 дописа упозорења и пријава за неконтролисану експлоатацију пијеска надлежним институцијама (Управи, односно Дирекцији за инспекцијске послове, Управи за воде, Министарству пољопривреде и руралног развоја, Министарству туризма и одрживог развоја, односно Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма, Заштитнику имовинско-правних интереса Црне Горе , Националним парковима Црне Горе…).   Урава за воде својим рјешењем 2008. године утврдила три санитарне зоне заштите изворишта. У складу са овим рјешењем забрањена је свака привредна активност у санитарним зонама заштите. Нажалост, нелегална експлоатација шљунка и пијеска се врши дужи период (преко 15 година) а да никада није спријечена од стране надлежних државних органа и институција. Управо они, односно људи који су се налазили или се налазе на њиховом челу сносе пуну одговорност за једно такво стање…Све научне анализе и студије показале су да, поред евидентних климатских промјена, директан утицај на тренд пада издашности изворишта  Боље сестре, имају нелегална експлоатација пијеска и шљунка из корита ријеке Мораче и приобалног подручја у другој зони санитарне заштите изворишта, као и недовољно стручно спровођење регулације корита ријеке Мораче. Елаборати о заштити животне средине су јасно истакли да се ,,спуштање“ дна корита ријеке Мораче не смије вршити испод 10 мнв, а оно је већ ,,спуштено“ на само 2,5 мнв. Наведене активности су девастирале корито и приобално подручје ријеке Мораче, чиме је покренут, односно убрзан трајни природни процес ерозије изворишта. Да би се природним путем санирала девастација овог подручја неопходно је минимум 100-120 година.

Да је експлоатација шљунка основни узрок пада издашности изворишта ,,Боље Сестре“ показалаје и студија ,,Мониторинг, контрола и заштита изворишта Боље Сестре“, коју је урадио ,,Геопројект“ ДОО, која је финансирана из средстава ИПА ИНТЕРРЕГ ЦБЦ ИТ-АЛ-МНЕ програма, чији су резултати презентовани на Округлом столу. „Тренутно стање и могућности Регионалног водовода, изазови и шансе за будући одрживи развој, у сусрет љетњој туристичкој сезони 2023. године“, који је одржан 26. октобра 2022. године у организацији Регионалног водовода. Овом догађају присуствовали су   представници најзначајнијих државних институција, локалних самоуправа и водоводних друштава на Црногорском приморју, чланови стручне, академске заједнице, припадници невладиног сектора, те представници медија. Закључци Округлог стола, који су једногласно прихваћени од стране свих учесника овог скупа, су постали смјерница за предузимање даљих мјера и активности од стране свих надлежних субјеката правцу реализације предложених мјера и активности у оквиру наведене Студије, односно у правцу заустављање даљег тренда пада као и повећања издашности изворишта, као и за обезбјеђење додатних количина воде Црногорском приморју. Kао такви су, између остали, били разлог за доношење забране привредне активности Монтенегро Петролу од стране Основног суда у Подгорици.

Закључцима је јасно назначено је, да би се зауставио даљи тренд пада издашности и приступило спровођењу мјера за обезбјеђивање додатне количине воде неопходно хитно зауставити сваку експлоатацију пијеска и шљунка, како у кориту ријеке Мораче, тако у њеном приобалном дијелу, односно у другој зони заштите водоизворишта. Потребно је зауставити и све радове на регулацији корита ријеке Мораче и предузети хитне мјере како би се извршила његова санација, и то тако што ће се снимити стање корита Мораче у угроженој зони и предузети хитне мјере на санацији највећих неравнина и удубљења са најнижим котама, затим примијенити техничка рјешења за враћање нивоа Мораче у природно стање са циљем заштите издашности изворишта. Истовремено са усвајањем техничких рјешења за враћање нивоа Мораче у првобитно стање, неопходно је израдити пројекат регулације корита Мораче у односу на садашње стање. У оквиру пројекта регулације неопходно је примијенити маханизме који ће искључити сваку могућност додатне експлоатације шљунка у другој зони заштите изворишта.

Kолика је уговорена количина преузимања воде за Општину Херцег Нови?

-За текућу 2023. годину са Водовод и канализацијом Херцег Нови није потписан уговор о преузимању воде.

Да ли ће доћи до санације резервоара и цјевовода на херцегновској ривијери, који је у власништву Регионалног водовода?

– Резервоар и цјевовод на херцегновској ревијери су у складу са уговором потписаним између Регионалног водовода и Водовода и канализације Херцег Нови уступљени на коришћење ВИK-у Херцег Нови. Он се обавезао да као добар домаћин управља преузетим објектима. У складу са тим ВИK Херцег Нови је задужен за њихово одржавање и евентуелно санирање.

Kаква је сарадња Регионалног  са предузећем Водовод и канализација  Херцег Нови?

– Регионални водовод је успоставио веома добру сарадњу са Водоводом Херцег Нови. За очекивати је да ће та сарадња у наредном периоду бити још интезивнија и плоднија.

Можете ли нам прокоментарисати динамику пословање  предузећа Регионални водовод  у протеклој години и који су планови  за ову годину?

– Протекла 2022. година за Регионални водовод била је релативно успјешна али и турбулетна и препуна изазова и проблема које је било неопходно у ходу рјешавати.  Регионални водовод је   успјешно завршио протеклу годину, односно, да Црногорском приморју достави неопходне количине воде. Регионални водовод је током 2022. године успјешну наставио даљу изградњу РВС, односно започео активности на реализацији његове Друге и Треће фазе изградње. Друга фаза изградње подразумијева изградњу новог цјевовода од прекидне коморе ,,Пријевор“ до општине Тиват у дужини од 16 км. Изградњом овог цјевовода, чија је вриједност 12 милиона еура, треба да се повећа капацитет РВС за дистрибуцију додатне количине воде за општине Kотор, Тиват и Херцег Нови, са постојећих 330 л/с на 750 л/с.

Планираном динамиком текле су припремне активности за реализацију Треће фазе изградње. Kао што је већ истакнуто РВ се у протеклој години сусрео са више изазова. Међу најозбиљнијим изазовима су проблем тренда пада издашности изворишта ,,Боље Сестре“ и потреба да се обезбиједе додатне количине воде, као и проблем уредног сервисирања кредита међународних финасијских институција.

Да ли ће се заштитити систем за квалитетно водоснабдијевање приморја,  које доживљава  туристичку експанзију и тиме се исказује потреба за већим количинама воде. Да ли је у перспективи могуће да обезбиједите  потребне количине за туристичку сезону?

– Активности које се ових дана спроводе од стране Националног савјета за безбједност, Владе Црне Горе и надлежних државних органа и институција треба да елиминишу сваку даљу девастацију корита ријеке Мораче чиме ће се створити услови за спровођење мјера и активности за повећање издашности изворишта (изградња пјешчаног насипа у кориту ријеке Мораче) као и за обезбјеђење додатних количина воде (изградња постројења за пречишћавање воде). Спровођењем наведених мјера и активности умногоме ће ублажити или евентуелно елиминисати негативне посљедице које су проузроковали нелегални радови у кориту ријеке Мораче. Након спровођења хитних мјера Регионални водовод ће са својим партнерима приступити спровођењу дугорочних мјера како би се на трајан начин обезбиједило уредно водоснабдијевање  Црногорског приморја, као што је то уосталом увијек било од пуштања у рад регионалног система водоснабдијевања.

Да ли планирате промјене цјеновника услуга испоруке воде општинама и по којим условима?

-Цијене услуга дистрибуције воде из Регионалног водовода нијесу мијењане од 18. фебруара 2016. године. Засигурно је у овом периоду дошло до повећања трошкова дистрибуције воде. У овом периоду сви локални водоводи су усклађивали своје цијене са инфлацијом и растом трошкова. Регионални водовод ће сагледати своје трошкове и у складу са њима предложити нову цијену воде. Став Регионалног водовода је да и ако дође до повећања цијена услуга дистрибуције воде то ће бити у најмањем могућем износу. У сваком случају до овог повећања неће доћи до 2024. године.

Ваш апел или порука!

-Вода је незамјењив природни ресурс и управљање овим ресурсом представља одговорност према садашњим и будућим генерацијама. То захтијева пуну одговорност како свих субјеката из области водоснабдијевања тако и сваког појединца.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here