РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС КУМБОР У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Радови на реконструкцији трафостанице 35/10кV “Кумбор” улазе у завршну фазу. ЦЕДИС је за реализацију овог пројекта издвојио око миллион и 800 хиљада еура. Након реконструкције директно побољшање квалитета у напајању електричном енергијом може очекивати око 2.800 корисника на подручју: Ђеновића, Кумбора, Змијица, Кишића и дијела Зеленике.

Подручје херцегновске општине напајају електричном енергијом седам трафостаница напонског нивоа 35/10kV (“Баошићи”, “Клинци”, “Игало”, Херцег Нови”, “Топла”, “Бијела” и “Кумбор”) као и трафостаница 110/35kV “Херцег Нови”. Реконструкцијом “Кумбора” квалитет и поузданост у напајању електричном енергијом ће бити на значајно вишем нивоу, а постиже се релаксација комплетног система нарочито у периоду љетњег оптерећења. Ова инвестиција је неопходан инфраструктурни предуслов за валоризацију подручја Кумбора, које је препознато као престижна туристичка локација, нарочито након градње ризорта Порто Нови. Такође, реконструкцијом “Кумбора” отвара се могућност за даљи развој мреже и прикључење нових корисника.

Пројекат обухвата грађевинску реконструкцију постојећег објекта трафостанице, замјену комплетног 35kV и 10kV постројења, као и уградњу трансформатора (35/10kV 2 x 12,5MVA). Извођач радова је компанија Електро Тим ДОО Из Будве, са подуговарачима Еквидистанца ДОО из Бара и Еуропројект ДОО из Подгорице.

Радови теку планираном динамиком и очекујемо улазак у љетњу сезону са реконструисаним објектом у погону. Приликом извођења радова посебно се води рачуна да замјена постројења и остале активности не утичу негативно на квалитет напајања корисника на подручју Кумбора.

Паралелно Црногорски електродистрибутивни систем реализује и активности у склопу друге године пројеката ревитализације средњенапонске и нисконапонске мреже на руралном подручју широм Црне Горе. Вриједност уговорених радова на пројектима ревитализације износи око 26 милиона еура.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here