Реализована предавања на тему смањења ризика од земљотреса

У организацији Директората за заштиту и спашавање МУП-а, Подручна јединица за заштиту и спашавање Херцег Нови реализовала је предавања на тему смањења ризика од земљотреса у ЈУ Средњој мјешовитој школи „Иван Горан Ковачић” у Херцег Новом и ЈУ Ресурсном центру за слух и говор „Др Перута Ивановић“ у Котору. Ова предавања су активност у оквиру пројекта Управљање земљотресима већих размјера на западном Балкану кроз заједничке активности прекограничне сарадње, који се реализује у оквиру Механизма Уније за цивилну заштиту.

Ученици првог разреда грађевинског смјера ЈУ Средње мјешовите школе „Иван Горан Ковачић” у Херцег Новом, у оквиру предавања на тему смањења ризика од земљотреса, упознали су са историјатом земљотреса на овом сеизмички активном подручју, превентивним мјерама, као и са начином понашања прије, током и послије земљотреса. С обзиром на почетак пожарне сезоне, едукација ученика обухватила је и основе информације о превентивним мјерама, које је неопходно спроводити ради смањења ризика од пожара.

Циљ пројекта је унапређење капацитета за припремљеност и реаговање у случају катастрофа, које захтијевају заједничку координирану акцију и одговор посредством Механизма Уније за цивилну заштиту. Главне пројектне активности су организовање штабне и вјежбе командног мјеста и теренске вјежбе на тему земљотреса на подручју Боке Которске (територије општина
Котор, Тиват и Херцег Нови) у 2022. години. Акценат пројекта је на заштити културних добара и пружању подршке и помоћи дјеци и особама са инвалидитетом у случају елементарних непогода и других несрећа, у овом случају земљотреса.
Укупна вриједност пројекта износи 1.153.669,00 €, од чега Европска унија финансира 939.418,02 еура. Опредијељени износ за Црну Гору је 437.651,40, док су одобрена средства за Министарство унутрашњих послова – Директорат за заштиту и спашавање
359.006,40 еура, од чега ЕУ финансира 305.155,44 € (85%).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here