Расписан тендер за изградњу саобраћајнице у Кумбору

Општина Херцег Нови расписала је тендер за изградњу саобраћајнице са пратећом инфраструктуром у Кумбору. Како је наведено ријеч је о првој фази пројекта, а вриједност радова је 703 010 еура са ПДВ-ом.

Радови на саобраћајници, која ће обухватити дјелове пет катастарских парцела у Кумбору и девет катастарских парцела у Ђеновићима, биће извођени према главном пројекту који је израдило подгоричко предузеће “Инфраструктура”, а ревидовао “Диаграм”, такође из Подгорице.

-Укупна дужина саобраћајнице је 207 метара. Како се не би “искочило” из урбанистичке парцеле намјењене за саобраћајнице, усвојена је ширина пута од 3,50 метара са обостраним ивичњацима ширине 0, 24 метра и простором за уметање потпорних зидова са доње стане пута, уз остављање простор ширине 75 цм за постављење стубова јавне расвијете, а по круни зида је планирана пјешачка ограда.

На траси је планирано и пет хоризонталних кривина, а у документацији се наводи да је ширина од 3,50 м минимум за прилазак ватрогасног возила.

-Саобраћајница нема тротоара и намјењена је за пјешачки и аутомобилски саобраћај. С обзиром на дате УТ услове није било простора да се направи шира саобраћајница, поготово не у поном профилу од 5.50 м, гдје би могли планирати раздјелну линију са јасно дефинисаним тракама за оба смјера. Фреквенција аутомобилског саобраћаја на том потезу је изразито мала, па се и из тог разлога ишло са ширином саобраћајнице од 3.50 м, наводи се, између осталог, у документацији.

Тендер за изградњу саобраћајнице у Кумбору је отворен до 1. септембра.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here