Расписан нови позив за кандидовање инвестиција из области туризма

Министарство економског развоја и туризма објавило позив за кандидовање инвестиција на листу развојних пројеката из области туризма.

Kонкурс ће бити отворен до 31. августа, а пријаве се шаљу на адресу Министарства економског развоја и туризма, Римски трг 46, 81000 Подгорица.

Kако је објашњено, пријаве могу доставити сви заинтересовани субјекти укључујући и апликанте за стицање економског држављанства. Апликанти морају задовољавати критеријуме за изградњу хотела, односно, мјешовитог комплекса са пет звјездица у приморском региону или Подгорици, односно најмање четири звјездице у сјеверном или средишњем региону, саопштено је из Министарства економског развоја и туризма.

Такође, на приморју и Подгорици минимум предвиђене инвестиције је 15 милиона еура, док је у средишњем и сјеверном региону то пет милиона еура.

Обавеза инвститора је и да достави неопозиву банкарску гаранцију наплативу на први позив у износу од милион еура, а којом се гарантује реализација развојног пројекта у складу са динамиком и намјеном утврђеном у бизнис плану и ревидованом главном пројекту. Прописано је и да инвеститор запосли најмање 80 људи на приморју или Подгорици, односно, најмање 25 на сјеверу или средишњем региону.

Објекти који се граде на приморју или Подгорици морају имати најмање 60, а на сјеверу или у централном региону минимум 35 смјештајних јединица.

Из Министарства економског развоја наводе да се испуњеност услова доказује  документацијом:  

Ревидовани главни пројекат, којим се доказује категоризација, број смјештајних јединица и предрачунска вриједност пројекта,

Бизнис план, којим се дефинише број запослених.

Неопозива банкарска гаранција наплатива на први позив, издата од кредибилне банке, у корист Владе Црне Горе, у износу од милион еура, којом се гарантује реализација планиране динамике инвестиције из Бизнис плана и Ревидованог главног пројекта.

– Инвеститор развојног пројекта је у обавези да, уз претходну сагласност Министарства економског развоја и туризма, након објаве на Листу развојних пројеката у области туризма ангажује независног контролора који ће пратити реализацију развојног пројекта у складу са планираном динамиком инвестиције из Бизнис плана и Ревидованог главног пројекта и на полугодишњем нивоу извјештавати Министарство, односно, Владу Црне Горе о статусу реализације истог – наводи се у позиву.

На крају прошле године Листа развојних пројеката у области туризма садржала је 16 пројеката чија је укупна вриједност 472 милиона еура. Од укупно 16 пројеката, чак 11 се реализује у сјеверној регији – три на Жабљаку, седам у Kолашину и један у Мојковцу. Преосталих пет пројеката реализују се на југу, и то по један у Милочеру, Тивту, Чању, Будви и Бару.

У марту ове године, Влада је искључила шест хотела са Листе развојних пројеката из области туризма. Ријеч је о хотелима на Жабљаку, Kолашину, Милочеру и Мојковцу, а разлог искључења је то што инвеститори нису доставили банкарске гаранције. Тада је утврђена иновирана листа која садржи десет пројеката.

Влада је од 2020. године до данас додијелила укупно 409 економских држављанстава.

 Подсјетимо, програм економског држављанства под лупом је Европске уније, која је више пута савјетовала Црну Гору да укине своју шему држављанства инвеститорима због ризика као што су прање новца, утаја пореза, финансирање тероризма, корупција и инфилтрација организованог криминала. Kако је најављено, програм ће бити укинут 31. децембра ове године. Према недавној одлуци Владе, банкарска гаранција снижена је са 2,5 на милион еура.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here