Расписан Конкурс за расподјелу средстава за издавачку дјелатност у 2024. години

Илустрација. Фото: pixabay.com

Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег Нови Култура и млади Општина Херцег Нови расписао је Конкурс за расподјелу средстава из Буџета Општине Херцег Нови опредијељених за изадавачку дјелантост у 2024. години.

Како је саопштено из локалне управе, на конкурсу могу учествовати физичка и правна лица која имај пребивалиште у Црној Гори, односно која су у Црној Гори регистрована за обављање дјелатности из области културе, осим невладиних организација, Јавних установа и других субјеката чији се рад финансира из буџета Општине.

Пријаву на конкурс кандидати су дужни поднијети у пројектној форми, уз пратећу документацију наведену у формулару.

Средства која ће се буџетом Општине за 2024. годину обезбиједити за издавачку дјелатност, расподјељују се првенствено пројектима који на најбољи начин испуњавајусљедеће критеријуме:

– умјетнички квалитет и значај за развој културе,
– референце реализатора,
– допринос развоју мултинационалних и мултикултуралних вриједности,
– доприноси подстицају међународног дијалога  и развоју  партнерства,
– међународна афирмација црногорске културе,
– допринос очувању традиције  и културне баштине,
– афирмација перспективних талената,
– допринос афирмацији стваралаштва лица са инвалидитетом,
– остваривост буџета пројекта и обезбијеђеност услова за његову реализацију,
– допринос очувању локалних  традиција и наслеђа,
– допринос афирмацији посебног карактера локалног културног амбијента и локалног културног стваралаштва.

Из буџета Општине може се суфинансирати пројекат највише до 50% износа укупних средстава потребних за његову реализацију. Изузетно, пројекат од нарочитог значаја за Општину може се суфинансирати у износу већем од 50% од износа укупних средстава потребних за његову реализацију.

Пријаве са попратном документацијом и пројектном формом подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса. Пројектну форму у електронској верзији учесници конкурса могу преузети на веб сајту Општине.

О достављеним уредним пријавама одлучиваће комисија формирана од стране Секретаријата за културу и образовање у року од 30 дана од дана закључивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати (непотпуним пријавама сматрају се оне које нису достављене у прописаној пројектној форми и уз које није приложена прописана пратећа документација).

Пријава на конкурс  са прилозима доставити на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријату за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, 85340 Херцег Нови, са назнаком: „Пријава на конкурс за издавачку дјелатност“, или непосредно предајом  на грађанском бироу Општине Херцег Нови, на истој адреси.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here