Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија и награда

Из Секретаријата за културу и образовање Општине Херцег Нови обавјештавају да је расписан Конкурс за додјелу студентских стипендија и награда за студијску 2023/24. годину. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

У складу са Одлуком о стипендирању и награђивању студената, Општина Херцег Нови додјељује стипендије студентима основних и специјалистичких академских и примијењених студија и мастер академских и примијењених студија.

Право на стипендију имају студенти који су положили све испите из претходне године студија у висини 100% ЕЦСТ кредита и постигли просјечну оцјену 9,00 уз услов да су: црногорски држављани и имају пребивалиште у општини Херцег Нови или лица са статусом странца са сталним настањењем у општини Херцег Нови, да су први пут уписали семестар студијске године, да нису губили годину током студија и да нису у радном односу на неодређено вријеме.

Право на стипендију имају особе са инвалидитетом, припадници Ромске заједнице, корисници материјалног обезбјеђења (МО) без обзира на просјек оцјена из претходне године, као и студенти који су током претходног школовања одлуком надлежног Центра за социјални рад упућени као дјеца без родитељског старања у ЈУ Дјечији дом  Младост Бијела без обзира на просјек оцјена из претходне године.

Право на награду имају студенти завршне године студија који су у току свих претходних година имали индекс успјеха 10,00. Уколико више кандидата има исти успјех, предност ће имати кандидат који је током школовања имао више признања на такмичењима из знања, разним спортским, културним и социо-хуманитарним акцијама.

Стипендије се не додјељују студентима на установама за високо образовање на којима се омогућава стицање дипломе академских докторских студија.

Испуњену пријаву и тражену документацију треба предати на писарницу Општине Херцег Нови или послати поштом на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, Херцег Нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурсна документа се не враћају.

Документа потребна за пријаву налазе се на линку https://hercegnovi.me/…/sekre…/vijesti-kult/1337-2023-24

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here