Радови у кориту потока Опачица у Кутском пољу

Радници херцегновског Водовода и канализације отпочели су радове на изради армираног бетонског мјерног профила у кориту Опачице, који ће омугућити прецизно мјерење биланса вода овог богатог изворишта.

Бетонски мјерни профил у кориту недалеко од врела Опачице у Зеленици, допринијеће мјерењу великих протока воде у зимском периоду када долази до бујичних потока,казао је за РТХН Мићо Стојановић, из Техничке службе Водовода и канализације:

Мићо Стојановић

– Ради се на армирано бетонском темељу и парапету мјерног устава и бочних профила. Дио корита низводно од мјерног профила, такође, ће бити избетониран, како не би дошло до ерозије. Другим радовима биће обезбијеђена стабилност мјерног мјеста.

Студија снабдијевања Опачице није завршена израдом мјерног профила, казала је Оливера Доклестић директорица Водовода и канализације:

Оливера Доклестић

– Радимо на изради Биланса водног стања Опачице, за израчунавање количина воде које прехрањују Опачицу и количина, које излазе из Опачице. Прва ставка тих излазних количина су ове воде које се током љетних мјесеци убацију у водоводни систем, а та граница је неких 150 литара у секунди. Тренутна исцрпљивост износи до 75 литара у секунди и то не са пуним, цјелодневним радом пумпи, које су на располагању у изворишту.  

Изградњом мјерног профила биће омогућено да се мјере количине које отићу из врела. То отицање се дешава када је Опачица пуна и није у функцији водоснабдијевања. Биће већ од 15. септембра. Ове године је коришћење Опачице кренуло задњих дана јуна, мада је сушни период почео у мају. Имамо  геолошку студију о распореду алувијалних зона и распоред гдје су септичке јаме у Кућанском пољу. Све се ради с аспекта заштите Опачице. Водни биланс је прва ставка и након изградње мјерног профира треба да приступимо набавци три кишомјерне станице. У првој зони санитарне заштите мјериће се количине падавине, мјериће се и ваздух… На рубним дијеловима сливног подручја у Рујеву и на Подима, биће инсталисане једноставније кишомјерне станице дигиталне увезане са нашом централом и базом података, како би мјерили притеклу и воду која отиће. Јако је важно да се Опачица не заслањује. Обављамо перманентно испитивање у нашој лабораторији у Мојдежу узорковане воде одавде, објашњава Доклестић.    

Врело Опачице је изузетно значајно јер се не заслањује, подсјећа Доклестић, а у лабораторији Водовода врше перманентна испитивања да би установили да извориште није заслањењено ни у једном периоду године.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here