Рад недељом у трговинама само током сезоне и по посебним условима

Фото: илустрација

Запослени у трговини током љетње и зимске туристичке сезоне, односно од 1. јуна до 31. августа и од 1. децембра до 31. јануара, неће имати слободну недељу, као што је то до сада био случај, али ће њихов рад бити организован уз посебне услове.

Уважавајући чињеницу да је Црна Гора туристичка дестинација и да је неопходно даље пуњење буџета, социјални партнери – Влада, послодавци и синдикати – сагледавајући све могућности, а уз директно учешће представника Управе за инспекцијске послове, постигли су компромис да се од забране рада недељом у трговини, по основу члана 35а Закона о унутрашњој трговини, предвиди привремени изузетак којим би се у току љетње и зимске туристичке сезоне у периоду 2023/2024. година омогућио рад недељом у трговини на велико и мало, казала је Дану замјеница генералног секретара Уније слободних синдиката Ивана Михајловић.

– И то на следећи начин: трговина на велико и мало може се обављати недељом у периоду од 1. јуна до 31. августа и од 1. децембра до 31. јануара, искључиво у једној смјени, у времену од 7 до 15 часова или од 15 до 23 часа, осим у продајним објектима смјештеним у оквиру трговачких центара, у којим се трговина на мало може обављати само у времену од 10 до 18 часова. Трговци могу организовати рад само у једном продајном објекту на територији једне општине (јединице локалне самоуправе). О продајном објекту у којем ће обављати трговину за вријеме сезоне трговац је дужан да обавијести Инспекцију рада најкасније 15 дана прије почетка рада, док ће Инспекција рада те податке достављати националним синдикалним централама. Трговац је дужан да запосленом који обавља рад недељом омогући да као дан одмора користи прву наредну суботу. Запослени који ради недељом имао би право на увећање зараде у износу 80 одсто по часу, рекла је Михајловић, додајући да је Социјални савјет, који чине представници репрезентативних синдиката, репрезентативног удружења послодавца и Владе Црне Горе, на сједници 31. марта 2023. године усвојио Препоруку о измјени и допуни Закона о унутрашњој трговини коју је упутио Министарству економског развоја и туризма на разматрање.

Она истиче да су синдикати пристали на преговоре и компромис јер су сматрали да морају бити укључени у процес како не би дошло до потпуног укидања права на нередну недељу уколико би таква иницијатива потекла искључиво од Владе или лобирањем послодаваца у парламенту.

Када је ријеч о праву на слободан дан седмичног одмора, Михајловић истиче да треба имати у виду да по међународном и националном радном законодавству радна седмица траје 40 сати и може бити петодневна или шестодневна.

– Запослени који раде петодневну радну седмицу имају право на два дана седмичног одмора, док запослени који раде шестодневну радну седмицу имају право на један дан седмичног одмора. Дакле, запосленима се гарантује један дан седмичног одмора у току радне седмице. УССЦГ очекује да ће постојати стварна, а не само декларативна воља свих социјалних партнера и институција система да, уколико овакав модел као тестни модел буде заживио за вријеме туристичке сезоне, уложе посебне напоре да испрате примјену тог модела и предвиде нулту стопу толеранције за било какво кршење овог права. Уколико овај модел заживи, УССЦГ ће, као и до сада, апеловати на све запослене у трговини да анонимно пријављују све неправилности са којима се суоче јер ћемо једино на тај начин заједно стати на пут свим незаконитостима, казала је Михајловић.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here