Представљен Агробуџет за 2024. годину

Агробуџет за 2024. годину износи преко 75 милиона, а издвајају се средства за систем директних плаћања у области сточарства и биљне производње, интервенција на тржишту и за подршку мјерама руралног развоја, саопштио је на конференцији за новинаре Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимир Јоковић.

-Средства су обезбијеђена и за: подршку општим сервисима у пољопривреди, социјалне трансфере сеоском становништву, техничку и административну подршку имплементацији програма, институционални развој и јачање пољопривреде Црне Горе, рибарство, програм фитосанитарних мјера, програм безбједности хране и програм обавезних мјера здравствене заштите животиња. Директна плаћања у сточарској производњи су повећана од 15 до 30 %, основна плаћања у биљној производњи су повећана са 270 на 300 еура по хектару, а додатна плаћања су обезбјеђена за заснивање производње на претходно некоришћеном пољопривредном земљишту и износе 400 еура по хектару.

Јоковић је најавио да ће наставити са програмом додјеле воћне и мљечне ужине дјеци нижих разрада основних школа кроз програм Школских шема.

-Овај програм, који се спроводи се по узору на школске шеме у ЕУ, има за циљ стварање здравих прехрамбених навика код дјеце, али и бољу дистрибуцију домаћег пољопривредног производа. Од ове године програм проширујемо и на спровођење пратећих образовних мјера у циљу едукације дјеце о значају пољопривреде, казао је Јоковић.

У Агробуџету за 2024. за сектор рибарства је укупно  опредијено 2.950.000 еура од чега је 761.000 за програм Морског рибарства, а 439,000 за програм слатководног рибарства.

За релизацију активности из МИДАС 2 пројекта је опредијељено 1.750.000,00 еура. Подржавају  се мјере за модернизацију риболовне флоте у износу од 350.000 еура са три јавна позива која ће бити расписана одмах по усвајању Агробуџета.

Ове године је подршка за модернизацију флоте која користе приднене мреже коче увећана са 50 % на 70% а подржавају се набавка дјелова за реконструкцију пловила, копче, помоћни мотори и друга потребна опрема за пловила. 70% износиће и подршка за велике пливарице које лове плаву рибу, срделу и инћуна. Овим пловилима је омогућена и субвенција за рибарски вез такође у износу 70%.

Како је казао Јоковић трудили су се да овим новинама ублаже ионако велике трошкове које имају корисници, а који обављају велики привредни риболов.

-За рибаре који се баве малим обалним риболовом подршка је 50% од укупне инвестиције али је повећана са 8.000 на маx 10.000 еура од укупне вриједности инвестиције. Кроз мјеру унапређење конкурентности и ефикасности у сектору марикултуре увећана је подршка за узгајиваче на мору са 8.000 на 10.000 а што износи 50 % од укупне инвестиције, казао је Јоковић.

Као један од стубова Заједниче рибарске политике је и борба против криволова па су и за те активности опредијелили одређена средства кроз подршку институцијама које су  партнери у испуњавању тих активности.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here