Позив за закуп купалишта и локација за привремене угоститељске објекте

ЈП Морско добро је расписало јавни позив за закуп хотелског купалишта у Херцег Новом, односно у Мељинама, као и јавно надметање за закуп угоститељских тераса према измјенама и допунама програма привремених објеката у зони морског добра за период 2019.-2023. године.

Како је наведено у јавном позову за закуп купалишта, предмет коришћења је дио морског добра у Мељинама, а ријеч је о хотелском купалишту дужине 26 метара и површине 370 квадрата и јавно-породично купалиште дужине 26 метара и површине 315 квадрата. Минимална цијена сезонског коришћења/закупа хотелског купалишта: 2.202 еура без ПДВ-а.

Локација је у закуп понуђена без постављених објеката и инфраструктурне опремљености. Уговор се закључује за 2023. годину, односно од дана закључења до 31. децембра, без могућности продужења уговора.

Понуде се достављају поштом или непосредном предајом на архиви Јавног предузећа сваког радног дана од 08:30 до 16:00 сати од дана објављивања овог позива, најкасније до 10. маја.

Када је ријеч о надметању за закуп угоститељских тераса, предмет јавног позива је закуп земљишта у државној својини за постављање монтажно демонтажних привремених објеката-тераса у зони морског добра.

Понуђене су привремена локација површине 20 квадрата, на кат. парцели 2571 КО Топла. Почетна цијена сезонског закупа: 660,00€;

Привремена локација површине 18 квадрата на кат. парцели 599/5 КО Херцег Нови. Почетна цијена сезонског закупа: 594,00€;

Привремена локација површине 125 квадратам на кат. парцелама 366, 367 и 372 КО Поди. Почетна цијена сезонског закупа: 126,00€;

Јавни позив за закуп тераса, образац за пријаву као и више детаља о самом јавном позиву налази се на линку.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here