Поморски саобраћај незаконито отпустио Ивана Вучиновића

Бивши радник Поморског саобраћаја и председник Синдикалне организације тог предузећа Иван Вучиновић, добио је пресуду против менаџмента због незаконите одлуке којом му је престао радни однос 2019. године.  Вучиновић је у Поморском саобраћају радио осам година на пословима биљетара, а правну борбу због незаконитог отказа водио је три године.

У образложењу пресуде Основног суда у Херцег Новом наведено је да је тужилац Вучиновић тада био у сталном радном односу код туженог на пословима биљетара, а био је и предсједник Синдикалне организације Поморског саобраћаја.

-Тужилац је био присиљен под пријетњом отказа уговора о раду, закључити анекс уговора. Претходно је тужилац код туженог био распоређен на радно мјесто биљетар. Тужени је незаконито донио одлуке о престанку радног односа тужиоца од 9.12.2019, које су неодрживе, а тужиоцу није омогућено учествовање у дисциплинском поступку, а при том тужилац није учинио било какву повреду радних обавеза које су му у том поступку стављене на терет, наведено је  у образложењу пресуде.

Вучиновић је казао да  је за вријеме оснивања и након започињања синдикалних активности, тужени Поморски саобраћај већину дисциплинских поступака спровео против својих запослених.

-Премјештање туженог са једног радног мјеста на друго, указује на очигледну чињеницу да тужени и његови органи управљања врше притисак на синдикалну активност својих запослених, који на синдикално дјеловање и организовање имају право загарантовано Уставом Црне Горе, потврђено међународним актима и другим позитивно-правним прописима Црне Горе, оцијенио је суд.

Имајући у виду наведене пропусте у иницирању и вођењу дисциплинског поступка, суд је оцијенио као очигледно и на логици засновано да тужилац Иван Вучиновић није учиио било какакв дисциплински преступ у раду, а камоли теже дисциплинске прекршаје који су наведени у одлукама о покретању дисциплинског поступка и у отказу, обје од 9.12.2019. године. Суд је, како наводе у образложењу, оцијенио и остале доказе, али их сматра безутицајним на пресуду у овом правном случају.

Иван Вучиновић, који је на правду чекао три године, казао је да су овом пресудом  доказали да је Поморски саобраћај на најгори могући начин покушао да угуши оснивање синдиката и да је незаконито синдикалцима подијелио отказе, кршећи права која су загарантована Уставом Црне Горе и потврђена међународним актима.

-Можда сам мало дуже чекао на правду, али најбитније је да је на крају дошла и надам се да ће се свим оваквим послодавцима стати на крај и да ће права радника и оних који их заступају бити на вишем нивоу него до сада, – истакао је Вучиновић.

Он је додао да чекају позитивне пресуде и осталих колега, а све то уз велику помоћ адвоката Јована Пејовића који заступа петнаестак, сада бивших, радника Поморског саобраћаја.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here