Полиграфско тестирање полицајаца допринос борби против организованог криминала

Фото: Илустрација (Pixabay)

Министарство унутрашњих послова донијело је Правилник о начину спровођења и методологији примјене полиграфског тестирања, а на основу члана 120 Закона о унутрашњим пословима. Њиме је прописано да је полицијски службеник, ангажован на пословима борбе против организованог криминала и корупције, дужан да се, на околности рада и обављања конкретног полицијског посла, подвргне полиграфском тестирању. Полиграфско тестирање полицијских службеника, на предлог непосредног руководиоца полицијског службеника, одобрава министар или лице које он овласти.

Такође, прописано је да се полиграфско тестирање полицијског службеника, на околности рада и обављања конкретног полицијског посла, спроводи и на захтјев руководиоца Одјељења за унутрашњу контролу рада Полиције.

– Доношењем наведеног Правилника створили су се и практични услови да се они полицијски службеници који су анагажовани на пословима борбе против организованог криминала и корупције могу подвргнути полиграфском тестирању, што представља још један корак Министарства у јачању интегритета код запослених, као и откривања полицијских службеника који су евентуално прекршили закон – саопштено је из МУП-а.

На овај начин, како кажу у том ресору, желе да дају пуни допринос у борби против организованог криминала, као и да осигурају да у служби раде искључиво професионалци и лица од интегритета.

– Важно је напоменути да одбијање полиграфског тестирања и давања одговора на питања у вези са полицијским пословима, представља повреду службене дужности – закључују у МУП-у.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here