Појачан надзор продаје бијеле технике, потрошачких кредита и машина за пољопривреду 

Сходно планираним активностима, Тржишна инспекција ће током маја обављати појачани инспекцијски надзор промета бијеле технике, посебно расхладних, клима и електричних уређаја и алата са аспекта поријекла означавања робе и пратеће документације у складу са Законом о унутрашњој трговини и Законом о заштити потрошача.

Како је саопштено из Управе за инспекцијске послове, тржишна инспекција ће контролисати и потрошачке кредите у дијелу примјене Закона о потрошачким кредитима, са посебним акцентом на преварно рекламирање, као једног од случајева непоштене пословне праксе, посебно код рекламирања куповине робе на одложено плаћање.

Такође, Планом рада за 2022. годину, у сјеверној подручној јединици предвиђен је појачан надзор субјеката у којима се обавља промет на велико и мало алатки и машина за пољопривреду, промета сјемена и садног материјала, средстава за исхрану и заштиту биља.

Тржишна инспекција ће у овом периоду обављати и редовне активности из своје надлежности, а када су у питању права потрошача, подсјећaју грађане на платформу www.potrosac.me, преко које се могу информисати о својим правима, постављати питања или поднијети пријаву.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here