ПОЈАЧАН НАДЗОР ПОСЛОДАВАЦА У ПРИМЈЕНИ ПРОГРАМА „ЕВРОПА САД“

Надлежне инспекције током јануара регистовале су  123 радника, или 0,06% од укупног броја запослених у Црној Гори, код којих је забиљежена промјена уговора о раду са пуног на скраћено радно вријеме. Тим поводом, задужена је Управа за инспекцијске послове да у сарадњи са УПЦ обави хитан надзор код оних послодаваца код којих су евидентиране ове промјене, саопштено је након друге сједнице Координационог тијела за праћење програма „Европа сад“.

Сједницом је предсједавао  предсједник Координационог тијела, министар Јаков Милатовић.

Имајући у виду укупни друштвено-економски амбијент, наслијеђено стање и дубину реформи,  имплементација сета нових законских рјешења у оквиру програма „Европа сад!” се одвија врло успјешно и планираном динамиком, оцијењено је након сједнице.  

-Истакнуто је да су, у складу са закључцима са претходне сједнице, припремљени и објављени неопходни правилници, упутства и обрасци за пријаву прихода и обрачун зарада, те да је у пуном капацитету стављен у функцију бесплатни телефонски сервис за анонимне пријаве грађана које се тичу ускраћивања права из радног односа од стране послодаваца, преко броја 080-555-555, сваког дана од 07.00 до 20.00 сати.  Констатовано је да је до сада пристигло око 40 пријава којима се најављују потенцијална кршења права радника, те да ће инспекцијски органи помно пратити ове случајеве и појачати инспекцијски надзор тих субјеката приликом исплате зарада за јануар.

У сарадњи са социјалним партнерима припремљена је и листа најчешћих питања и одговора која ће бити финализована на округлом столу у Привредној комори, након чега ће бити објављена на Владином веб сајту  https://www.gov.me/mif/evropa-sad.  У том циљу, формирана је и радна група која је добила задатак да се у оперативном смислу стара о континуираном и благовременом међуресорском усаглашавању ставова и ажурирању јединствене листе, како би сви презентовани одговори били јасно и прецизно формулисани, у функцији отклањања евентуалних недоумица, било правне, било административно-техничке природе, наведено је у саопштењу.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here