Побољшати статус паркинг сервис предузећа

Постојећа регулатива у области саобраћаја у мировању у Црној Гори је доста застарјела, не прати савремена правна и техничко-технолошка рјешења, што узрокује бројне проблеме предузећима која се баве овом дјелатношћу као и самим корисницима услуга паркирања, закључено је на састанку Удружења Удружење паркиралишта Црне Горе.

Како је соапштено из Удружења, статус ових предузећа као провајдера комуналне услуге паркирања, у односу на друге провајдере комуналних услуга, није одговарајући те ће у наредном периоду фокус бити на томе да се тај статус поправи и доведе у раван са другим комуналним дјелатностима, препознатим кроз Закон о комуналнум дјелатностима, што ће у једно омогућити бржи развој и имплементацију савремених техничко-технолошких рјешења.

Заједнички је констатовано да су предузећа из ове области у претходном периоду направила велики искорак у техничко – технолошком напретку, увођењем нових услуга и сервиса који олакшавају коришћење и наплату паркирања.

Састанку су присуствовали чланови удружења – представници паркинг предузећа из Улциња, Будве, Тивта, Херцег Новог, Никшића, Пљеваља, Бијелог Поља, Берана и Подгорице.

У оквиру тематских сесија, састанку Удружења су присуствовали и представници Министартсва правде, представници телекомуникационих оператера из Црне Горе као и представници фирми који се баве наплатом потраживања. На састанку су разматрани и усвојени Извјешатај о раду као и биланси удружења.

Са представницима Министартва правде разматране су теме које се тичу могућности наплате потраживања којa су актуелнa код свих друштава као и могућности приступа РЕКИП бази података, што би значајно олакшало рад ових предузећа.

Из Министарства увјеравају да ће пружити подршку код приступа базама података које су битне за рад и унапријеђење ситуације у стационарном саобраћају.

Са представницима телеком оператера дискутовано је о условима међусобне сарадње када су у питању актуелне услуге као и о могућностима генерисања нових услуга и поједностављена наплате услуга крајњим корисницима.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here