Пета лицитација „Чистоће” за продају возила

Предузеће „Чистоћа” ДОО огласило је пети јавни позив за прикупљање понуда за продају возила путем писане лицитације – системом затворених коверти.

Ријеч је о продаји специјалних теретних возила MITSUBISICHI FUSO CANTER 5913, SCANIA P114LB6X24NA340, MAN 12.185 LC /B и IVECO DAILY 65C15V.

Возила су паркирана на паркингу Сервисне зоне у Игалу. Заинтересовани купци могу их погледати сваког радног дана од 09 до 12 сати, од 06. до 15. јануара 2024. године.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива.

Јавни позив и детаље о возилима можете погледати у документу на линку.

Из „Чистоће” напомињу да се предметна возила продају у виђеном стању и без права на накнадну рекламацију.

Право учешћа на јавном позиву за прикупљање понуда имају сва правна и физичка лица која положе депозит у износу од 10% почетне цијене, уплатом на жиро рачун ДОО “Чистоћа” Херцег Нови број 510-288-49 код Црногорске комерцијалне банке и предају понуде у затвореним ковертама.

Потребно је уплаћене депозите вратити учесницима који нису понудили највишу цијену у року од 8 дана за свако возило појединачно односно на начин на који су и достављене уплате.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here