Партиципација за превоз ђацима који путују до школе пет и више километара

Пред одборницима локалног парламента на 20. редовној сједници, коју је предсједник Иван Отовић заказао за 30. мај, између осталих, наћи ће се предлог Одлуке о партиципацији превоза ученика у градском, приградском и међуградском саобраћају.

Како је у образложењу наведено, овом Одлуком утврђују се услови, начин и висина партиципације трошкова превоза за ученике који похађају основну и средњу школу, а користе превоз у градском, приградском и међуградском саобраћају и имају пребивалиште на територији општине Херцег Нови.

Средства за партиципацију трошкова превоза ученика у градском, приградском и међуградском саобраћају обезбјеђују се из буџета Општине Херцег Нови.

Право на партиципацију трошкове превоза остварују ученици основних и средњих школа са пребивалиштем на територији општине Херцег Нови, који користе превоз у градском, приградском и међуградском саобраћају, а који путују до школе пет и више километара на релацији од мјеста становања до школе.

– Ученици основних школа могу да остваре право на партиципацију трошкова превоза у висини 60 % од цијене мјесечне ђачке карте;
– Ученици средње школе могу да остваре право на партиципацију трошкова превоза у висини 80 % од цијене мјесечне ђачке карте;
– Ученици средњих школа који похађају образовни профил средњих школа у Тивту и Котору, а који у школској години уписа није постојао у Херцег Новом могу да остваре право на партиципацију трошкова превоза у висини од 80% од цијене мјесечне ђачке карте;
– Штићеници ЈУ Дјечјег дома Младост Бијела који похађају основне и средње школе могу да остваре право на партиципацију трошкова превоза у висини 100 % цијене мјесечне ђачке карте;
– Ученици чији су родитељи, односно старатељи корисници права на материјално обезбијеђење у висини 50% од цијене мјесечне карте.

Средства до пуног износа цијене ђачке карте обезбиједиће Министарство просвјете, науке и иновација Црне Горе.

Поступак остваривања права на партиципацију трошкова ђачког превоза покреће се захтјевом, који могу да поднесу родитељ, односно његов законски заступник или старатељ.

Захтјев се подноси Секретаријату за културу и образовање (у периоду од 1. до 30. септембра текуће школске године). Уз захтјев је неопходно приложити: – увјерење о пребивалишту/ боравишту у општини Херцег Нови, – потврду да као редован ученик похађа основну или средњу школу.

Разлози за доношење ове одлуке садржани су у потреби финансијске помоћи родитељима и подршке већем броју дјеце и младих у школовању.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here