Отворнo писмо Синдиката премијеру – да се не укида Управа за инспекцијске послове

Управа за инспекцијске послове

Синдикат запослених Управе за инспекцијске послве и Синдикат Управе и правосуђа упутили су Отворено писмо, премијеру Владе Црне Горе Милојку Спајићу.

С обзиром на намјеру Владе Црне Горе, да укине Управу за инспекцијске послове и инспекције врати у оквире ресорних министарстава – Синдикати шаљу Отворено писмо, како би указали на одређене нелогичности у овом процесу.

– Заиста вјерујемо да имате искрене намјере да инспекције учините ефикаснијим у борби против сиве економије и уопште у борби против различитих облика неправилне примјене прописа, у чему имате нашу безрезервну подршку. Међутим, молимо Вас да још једном детаљно размотрите питање враћања инспекција у оквире ресорних министарства и да ли је то заиста пут ка већој ефикасности инспекција или пак прављене неколико корака уназад.

Увјеравамо Вас да су бројни разлози због којих би тај потез имао штетне последице по ефикасност рада инспекција и заштите јавних интереса у свим управним областима, а у крајњем и по приходе ове државе.

Враћање инспекција у оквире министарстава, нажалост, носи велики ризик од политизације инспекција и угрожавања самосталности инспектора у њиховом раду.  Није ријеткост да бројни појединци и интересне групације покушавају на различите начине утицати на рад инспектора, врло често се позивајући на политичку припадност. Стављати инспекторе у положај зависности од политичких субјеката, који се налазе на челу министарстава, је недопустиво, посебно из разлога што инспектори своју функцију обављају мандатно, на период од пет година, након чега морају бити поново бирани. Зато заиста сматрамо неутемељеном тврдњу да ће инспекције, под наведеним околностима, бити ефикасније у свом дјеловању, наводи се у Отвореном писму.

Додају да би инспекције биле ефикасне и остваривале добре резултате рада, неопходно је да постоје услови у којима ће инспектори бити заштићени од покушаја различитих видова спољних утицаја појединаца или групација.

– Због тога је нужно очувати Управу за инспекцијске послове, као централни инспекцијски орган, јер једино такав оквир дјеловања инспекција може обезбиједити пуну самосталност у раду инспектора, која је основ за непристрасно и неселективно вршење инспекцијских надзора у циљу остваривања што бољих резултата рада.

Подсјећамо Вас да су у 2023. години, бројне инспекције у саставу Управе оствариле рекордне резултате рада, а сам напредак и професионалност у приступу инспекција је препознат од стране свих релевантних друштвених чинилаца, посебно међународних организација, невладиног сектора и медија. Зато апелујемо на Вас да не расипате вријеме и ресурсе на захтјеван процес децентрализације инспекција, већ да се сви заједно посветимо додатном унапређењу рада Управе за инспекцијске послове, кроз јачање кадровских и административних капацитета, увођење унутрашње контроле рада инспектора, побољшање услова рада и других адекватних мјера за повећање ефикасности у поступању овог органа.

Децентрализацијом би се угрозила заштита странака у поступцима по жалби на одлуке инспектора, с обзиром на то да ресорна министарства одлучују по жалбама као другостепени органи, па би, у поступцима инспекцијских надзора, министарство дјеловало  и као првостепени и као другостепени орган.

Још значајнији проблем је тај што један дио инспектора у домену своје надлежности врши инспекцијске надзоре над министарствима, у чијим оквирима би функционисали, ако се усвоји модел децентрализације, а то значи да би потенцијално предузимали управне мјере и радње према својим претпостављеним, наведно је у Отвореном писму премијеру.

Сматрају да  само јединствени орган, као што је Управа за инспекцијске послове, може обезбиједити ефикасно координисано поступање различитих инспекција, што је од посебне важности када се има у виду да се значајан број пријава грађана односи на надлежности више инспекција. Координација је нарочито важна приликом појачаног инспекцијског надзора у туристичким дестинацијама Црне Горе, приликом љетње и зимске туристичке сезоне, када различите инспекције дјелују заједнички на терену у циљу свеобухватног надзора и брже размјене међусобних информација.

-У последње вријеме су значајни искораци направљени у циљу ефикаснијег дјеловања инспекција у Управи за инспекцијске послове. Увођење напредног електронског система ЈИИС, који је финансиран преко ИПА пројеката, инспекторима је умногоме олакшало и унаприједило свакодневни рад. Овај систем омогућава веома брзу комуникацију између различитих инспекција, што је од великог значаја како се не би губило вријеме на непотребну писану комуникацију. Без оваквог јединственог информационог система, квалитет вршења инспекцијског надзора не би могао да се одржи на садашњем нивоу.

Забрињава намјера Владе да процес децентрализације обави у релативно кратком року, без адекватне студије, детаљне анализе и без укључивања стручне јавности и представника инспекција, који би могли дати најзначајније податке у погледу оправданости оваквог потеза. Посебно нас чуди што се ово дешава након 2023. године, у којој су бројне инспекције показале највећу ефикасност од почетка свог постојања.  Цијенећи изузетан напор Владе Црне Горе у претходном периоду у циљу успостављања бољег и ефикаснијег система јавне управе, очекујемо Вашу посвећеност овој важној теми и разумијевање за њену комплексност. Стога Вас још једном молимо да, прије доношења овако крупне одлуке, укључите инспекторе и стручњаке из различитих области, како би се кроз аргументовану размјену мишљења дошло до одговарајућих закључака да ли је потребно децентрализовати дјеловање инспекција или ипак задржати јединствени орган и радити на његовом даљем унапрјеђењу, наведено у Отвореном писму, које потписују предсједник репрезентативног Синдиката запослених Управе за инспекцијске послове Иван Тодоровић и предсједник Синдиката Управе и правосуђа Ненад Ракочевић.

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here