ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ ИСТУПА ИЗ ВОДАКОМА?

190

На дневном реду СО Херцег Нови, која је заказана за 22. септембар наћи ће се Одлука о иступању  Општине Херцег Нови из Заједничког услужног и координационог друштва за водоснадбијевање и одвођење отпадних вода за Црногорско приморје и Општину Цетиње „Водаком“ ДОО Тиват.

Како је наведено у предлогу Одлуке, Скупштина Општине Херцег Нови као један од оснивача и члан Заједничког услужног и координационог друштва за водоснадбијевање и одвођење отпадних вода за Црногорско приморје и Општину Цетиње „Водаком“ ДОО Тиват, доноси одлуку да Општини Херцег Нови својство члана друштва престане иступањем, чиме престају будуће финансијске обавезе Општине Херцег Нови према овом друштву.

 Скупштина Општине Херцег Нови је обавезала предсједника Општине и надлежне органе локалне управе да размотре могућност раскида Уговора о оснивању „Водаком“ ДОО Котор, те да предлог акта доставе Скупштини општине Херцег Нови на разматрање и усвајање.

 -Како су финансијске обавезе Општине Херцег Нови према Заједничком услужном и координационом друштву за водоснадбијевање и одвођење отпадних вода за Црногорско приморје и Општину Цетиње „Водаком“ ДОО Тиват несразмјерне са извршеним услугама овог друштва везано за пројекат Постројења за  прераду отпадних вода и канализационе структуре на подручју Општине Херцег Нови, као и због незадовољства  самом реализацијом пројекта, СO  Херцег Нови као један од оснивача и члан Друштва, доноси одлуку да Општини Херцег Нови својство члана друштва престане иступањем из Заједничког услужног и координационог друштва за водоснадбијевање  и одвођење отпадних вода за Црногорско приморје и Општину Цетиње „Водаком“ ДОО Тиват, чиме би финансијске обавезе Општине Херцег Нови према овом друштву престале. Чланом 292 став 1 тачка 2 Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр.65/2020) је прописано да својство члана друштва са ограниченом одговорношће престаje иступањем  из друштва. На основу 294 став 1 тачка  Закона о привредним друштвима члан друштва са ограниченом одговорношћу може иступити из друштва ако му остали чланови или друштво проузрокују штету, ако је спријечен у остваривању својих права у друштву или му неки чланови друштва или друштво намећу несразмјерне обавезе, наведено је измешу осталог у образложењу одлуке.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here