ОДРЖАНА ЦЕНТРАЛНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

На нацрт одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Херцег Нови, Секретаријату за комуналне послове екологију и енергетску ефикасност до сада нису стигле примједбе. Данас је одржана и централна јавна расправа на којој није било заинтересованих грађана.

Секретар за комуналне дјелатности, енергетску ефикасност и екологију Дејан Радонић  објаснио је да је Одлука о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Херцег Нови, донесена на основу Закона о путевима.

-Висину, начин и услови плаћања накнада за општинске путеве и дјелове државних који пролазе кроз насеља, утврђује Општина уз претходну сагласност Владе. Висина накнада не може бити већа од накнада за коришћење државних путева и висине накнада у овој одлуци представљају максималне које општина може утврдити, казао је Радонић.

Oбјаснио je и које су новине, али и основне одредбе: 

– Одлуком је прописана накнада за ванредни превоз, годишња накнада за закуп путног земљишта и другог земљишта које припадају путу, годишње и за постављање цјевоводa, водоводних и електричних инсталација као и комерцијалних  објеката којима је омогућен приступ са пута, категорије и површине објекта. Главна новина у односу на стару одлуку је то да приходе од накнада утврђује и наплаћује општина, док је до сада то радило Комунлано стамбено предузеће.  

Јавна расправа на Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Херцег Нови траје до 26. новембра. Примједбе, предлоге, сугестије и мишљења на Нацрт Одлуке можете доставити у писаној форми на адресу Општине Херцег Нови – Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност, преко Грађанског бироа Општине или мјесних заједница. Одлука је објављена на сајту општине.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here