Одлука о избору ревизора за израду годишњег ревизорског извјештаја