Одбор подржао повећање накнаде за новорођенчад

Одбор за здравство, рад и социјално старање подржао је измјене Закона о социјалној и дјечјој заштити, којим се предвиђа једнократна накнада од 900 еура за новорођено дијете, а за кориснике права на материјално обезбјеђење хиљаду еура, у општинама са негативним природним прираштајем. Законске измјене иницирали су посланици Демократа и Демоса.

Важећим Законом о социјалној и дјечјој заштити је прописано да један од родитеља, усвојилац, старалац или хранитељ може остварити право на једнократну накнаду за новорођено дјете до навршене године живота дјетета. Тим актом прописано је накнада износи 109, а за корисника права на материјално обезбјеђење 131 еуро.

Један од предлагача законских измјена посланик у Скупштини Црне Горе Албин Ћеман је информисао да је Закон допуњен са три члана који се односе на његову примјену, ретроактивно од јануара 2022. године.

-Предвиђено је да право на једнократну новчану накнаду остварује новорођено дјете од 01. јануара 2020. године, до дана ступања на снагу овог Закона, које то право није остварило прописима који су били на снази до дана ступања Закона на снагу, као и корисник права на једнократну накнаду за новорођено дјете које је то право остварило по прописима који су у 2020. били на снази, с тим што ће у том случају наканада бити у висини разлике исплаћене по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу Закона и висине накнаде за новорођенче утврђене овим предлогом Закона, објашњава Ћеман.

Ћеман је подсјетио да према званичном саопштењу Монстата, Црна Гора прошле године имала негативан природни прираштај, први пут од када се у нашој земљи води статистика.

-С обзиром да је „бијела куга” била присутна у 20, од укупно 24 општине и да је скоро свако треће дјете, према подацима УНИЦЕФ-а у пријетњи од сиромаштва, овај предлог Закона кроз повећање једнократне накнаде за новорођено дијете представља конкретну мјеру која треба да допринесе побољшању материјалних услова за покривање основних животних трошкова сваког новорођеног дјетета, као новог члана нашег друштва, казао је Ћеман.

Родитељ, усвојилац, старалац или хранитељ, захтјев за једнократну накнаду подносиће надлежном центру за социјални рад, у року од 90 дана од дана ступања на снагу измјењеног Закона о социјалној и дјечјој заштити, што ће бити објављено у Службеном листу ЦГ.

Одбор за здравство, рад и социјално старање је подржао и допуне Закона о здравственој заштити, којим је предвиђено формирање националног регистра за особе са аутизмом за чије је вођење одговоран Институт за јавно здравље.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here