Објављен Рјечник ромско-црногорског и црногорско-ромског језика

ФОТО: Центар за очување и развој културе мањина Црне Горе

У издању Јавне установе Центар за очување и развој културе мањина Црне Горе објављен је Рјечник ромско-црногорског и црногорско-ромског језика чија је ауторка др Хедина Тахировић-Сијерчић.

Ријеч је о пионирском пројекту код нас будући да је први који је писан дијалектом којим се служе  Роми у Црној Гори, Србији и Босни и Херцеговини, односно  усклађен је са потребама говорника ромског језика у овим државама.

Издавање Рјечника ромско – црногорског и црногорско – ромског језика представља круну програмске посвећености Јавне установе Центар за очување и развој културе мањина Црне Горе култури, духовности и идентитету ромске заједнице у Црној Гори. Рјечник ће бити незаобилазно помагало у учењу ромског језика, проучавању, презентовању и очувању културе и идентитета Рома у Црној Гори. Имаће и функцију поузданог штита од асимилације и губљења идентитетских препознатљивости.

Издавањем Рјечника Центар за очување и развој културе мањина Црне Горе, као државна установа културе, даје конкретан и вриједан допринос реализацији обавеза Црне Горе као потписнице Повеље о регионалним или мањинским језицима Савјета Европе.

Рјечник садржи око десет хиљада одредница, илустрованих реченицама или кратким примјерима. Допринијеће интензивнијем, садржајнијем  и дјелотворнијем укључивању Рома у друштвене токове црногорског друштва. Биће погодан за коришћење у основном, средњем и високошколском образовању, како када се ради о припадницима ромске заједнице, тако и када је ријеч о другим заинтересованим. Издавање Рјечника добија на значају најавом образовних власти о увођењу ромског језика у школски систем Црне Горе.

Рјечник је објављен у луксузном издању на око четири стотине страница.

Рецензенти Рјечника су др Марија Александровић, проф. др Игор Лакић и др Весна Делић.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here