Нови пројекти водоводне и канализационе инфраструктуре у 2023. години  

У Друштву за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре Општине Херцег Нови  реализовано је више пројеката, који се односе  на изградњу секундарне канализационе и атмосферске мреже, као и реконструкцију улица:

За изградњу  канализационог колектора за насеље Водице – крак један у Баошићу, у дужини 530 метара, вриједност инвестиције износила је 68.743 еура. Радове је изводила фирма „Темко“ доо из Никшића.  За колектор у насељу „Амаро“ у Кумбору, извођач радова била је компанија „Роле Инжењеринг“, инвестиционе вриједности 20 369 еура. Урађен је и канализациони колектор код тунела у насељу Мељине, у дужини 225 метара. Вриједност инвестиције износила је 23.513 еура, а извођач радова била је фирма Темко.  ДОО Фортис – Монт извео је радове за атмосферску канализацију у насељу Миочевићи у Кумбору, у дужини 158 метара. Вриједност инвестиције износи 15. 129 еура. За санацију локалних путева на осам локација на подручју Општине Херцег Нови у укупној дужини 517 метара издвојено је 222.467 еура. Ријеч је о дионицама у Осјечкој улици, Рибарској, Прве Бокешке бригаде, пут у Бијелој, дионица на Топлој II, Улици Бокешких морнара, доњи пут у Ђеновићу и Требињској улици, наведено је у Извјештају о раду Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре за 2022. годину.

Планом изградње нове секундарне водоводне и канализационе инфраструктуре у 2023. години,  обухваћено је 12 пројеката:

Регулација потока у склопу саобраћајнице Нова Т 5 на Топлој, укупне дужине 55,60 метара. Јавни позив за извођача је расписан, а вриједност инвестиције износи око 300 000 еура.

– Канализациони колектор за насеље Сушћепан, у дужини 1.404 метара. Јавни позив за извођача радова је расписан, у вриједности инвестиције од 200 000 еура.

– Пројекат водоводне и канализационе мреже Игало – Баре, укупне дужине колектора око 940 метара и 905 метара за водоводни цјевовод. Тендер за извођача је расписан, инвестиционе вриједности око 250 000 еура.

– Канализациони колектор за насеље Бока на Подима, укупне дужине око 897 метара, у вриједности око 100 000 еура.

– Канализациони колектор за насеље Олимпија у Кумбору, укупне дужине 251 метар. Вриједност ове инвестиције процијењена је на 60 000 еура.

– Колектор за насеље Баошић, укупне дужине 513 метара у вриједности инвестиције око 60 000 еура.

Такође,предвиђена и и изградња колектора за насеље Водице- крак 2,3,4,5,6 у Баошићу, укупне дужине око 680 метара. Вриједност инвестиције је 90 000 еура. За  „Водице – крак 4“ расписан је тенер и изабран извођач ДОО Темко из Никшића, а вриједност уговора је 27 386 еура.

За изградњу колектора у Земунској улици у дужини 324 метара, претходно је предвиђена инвестиција у износу од 33 353 еура. Изабран је извођач ДОО Индел из Подгорице. Пројектна документација ће бити дорађена, што доводи до повећања инвестиције на 55 414 еура. Пројекат за колектор Земунска два  је у изради.

За колектор Амаро Кумбор, укупне дужине од 271 метар, предвиђена је инвестиција у висини 50 000 еура.

– Предвиђени су и радови на одводњи отпадних и атмосферских вода на степеништу Сима Матавуља, процијењене вриједности  24.188 еура.

– Изградња колектора Гомила – Дреновик – Сервисна зона јавни позив за израду пројектне документације, након чега се може да распише тендер за изградњу.

Пројекти се планирају Планом јавних набавки за 2023.годину и биће реализовани по приоритетима, које одрђује Општина Херцег Нови. За сваки пројекат биће појединачно расписан тендер за избор извођача радова.

На динамику реализације пројеката утиче и рјешавање имовинско-правних односа, као и тендерски прописи, који нису у надлежности Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре, наведено је у Плану и програму рада Друштва за 2023. годину , који је усвојен на протеклој сједници Скупштине Општине Херцег Нови.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here