Нови пројекат Лабораторије за археологију поморства „Подводни културни предјели Црне Горе”

Лабораторија за археологију поморства, Центар за истраживања, иновације и предузетништво, Поморски Факултет Kотор, Унивезитет Црне Горе – капитализујући опрему и капацитете развијене кроз ЕУ пројекте, Лабораторија за археологију поморства покреће мултидисциплинаран и мултидимензионалан пројекат „Подводни културни предјели Црне Горе“ .  

-Пројекат се реализује се кроз међуинституционалну сарадњу на државном и локалном нивоу кроз постојеће синергије креиране кроз имплементацију претходних пројеката, казао је подводни археолог Дарко Kовачевић.

Мисија пројекта “Подводни културни предјели Црне Горе” (ПKПЦГ) је да, мултидисциплинарним приступом, помоћу иновативних технологија, потпуно освијетли и учини доступним разноврсне културно-историјске аспекте подводне културне баштине Црне Горе.

Проучавајући олупине бродова, навигационе руте, луке, сидришта и друге остатке људских активности дуж црногорске обале, иницијатива ће допринијети бољој институционалној препознатости овог ресурса, пренијети јавности културно-историјске поруке подводне културне баштине кроз различите медијске канале и утицати на промоцију и развој туризма.

Традиционална и дигитална 2Д и 3Д документација локалитета подводне културне баштине, креирање базе податка, онлине геопортала, платформи и виртуелних музеја, подстицање развоја наука повезаних са истраживањем подводне културне баштине, подизање институционалних капацитета, већа академска видљивост истраживача и институција, омогућавање јавне доступности знања и културно историјских порука које подводна културна баштина преноси кроз различите иновативне дигиталне форме и медије, едукативни програми, промоција подводног туризма и туристичке атрактивности подводне културне баштине Црне Горе.

Пројекат „Подводни културни предјели Црне Горе“ има за циљ да кроз мултидисциплинаран научни приступ и широк спектар активности допринесе бољој освијетљености подводне културне баштине Црне Горе и пренесе њене културно-историјске поруке јавности.

Примарни задатак иницијативе је да примјеном иновативних метода 3Д и 2Д дигитализације, документује и интерпретира локалитете подводне културне баштине како би се креирала база података која би у мулти-институционалном контексту, кроз иновативна дигитално-технолошка рјешења, подржала процесе правне заштите, праћења, очувања и промоције овог културног ресурса.

Различите активности у оквиру иницијативе ће позитивно утицати на развој начних дисциплина за истраживање подморја и подводне културне баштине, те повећати интернационалну видљивост и заступљеност црногорских институција и истраживача. Учешћем у имплементацији пројекта, кроз директан рад и едукативне активности, институције у ланцу подводне културне баштине ће усвојити савремена знања и вјештине дигиталне документације и интерпретације подводних просторних и 3Д података добијених методама даљинске детекције, што би за исход имало осавремењивање, подизање капацитета, креирање институционалних синергија, као и имплементацију модерних механизама заштите и управљања подводном културном баштином.

Иницијатива ће имати снажан едукативни ефекат на широку јавност са циљем преношења поруке наредним генерацијама и подизања свијести о подводној културној баштини и значају њеног очувања. Реализоваће се кроз слиједеће форме:Едукативне програме, курсеве,љетње школе, иновативне интерактивне изложбе, изложбе фотографија и 3Д модела, виртуелне музеје,посјете локалитетима подводне културне баштине помоћу виртуелне реалности, документарне видео, радио и ТВ форме и кампању у традиционалним и дигиталним медијима.

Систематском научном обрадом локалитета подводне културне баштине, адекватном комуникацијом резултата, креирањем базе података за различите видове промоције, израдом вишејезичног ронилачког водича, едукацијом о подводним атрактивностима, иницијатива ће значајно утицати на развој различитих облика подводног туризма и профилисања Црне Горе као атрактивне дестинације.

Методологија иницијативе се заснива на безконтактном документовању традиционалним методама, визуелном опсервацијом, снимањем фото и видео камерама, затим иновативним методама фотограметрије и даљинске детекције сензорима и сонарима, без нарушавања интегритета локалитета.

Локалитети обухваћени овом иницијативом су одабрани по својим културно историјским особеностима и карактеристикама, а по критеријумима произашлим из УНЕСКО Kонвенције о заштити подводне културне баштине 2001, чијим оквирима и препорукама се воде све активности.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here