Нови цјеновник универзалне поштанске услугe од 1. јануара

Пошта Црне Горе

Нове цијене универзалних поштанских услуга ће бити у примјени од 1. јануара 2024. године, саопштили су из Пошта Црне Горе.

Универзална поштанска услуга обухвата пријем, пренос и уручење у унутрашњем и међународном саобраћају писмоносних пошиљака масе до 2 кг, пакета масе до 10кг, секограма до 7 кг (без наплате), регистрованих (препоручених и вриједносних) поштанских пошиљака, судских писама и писама у управном поступку и уручење пакета до 20 кг у међународном саобраћају.

С обзиром на то да је ријеч о услузи од јавног интереса која се обавља под једнаким условима и по приступачној цијени за све кориснике у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, Пошта Црне Горе је имала обавезу да и новим цјеновником обезбиједи приступачност цијена за све грађане. Ова законска обавеза је испуњена, те је Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност 22. новембра 2023. године дала сагласност на нови Цјеновник.

Повећање цијена у односу на цијене утврђене 2012. године износи од 0,20 еура до 2,20 еура у унутрашњем поштанском саобраћају и од 0,20 еура до 12,25 еура у међународном поштанском саобраћају, у зависности од врсте услуге. С друге стране, у случајевима гдје је ово прорачун дозволио, дошло је и до смањења цијена појединих услуга универзалног сервиса у односу на цијене из 2012. године. Нови цјеновник могуће је пронаћи на порталу Поште Црне Горе, на линку

https://www.postacg.me/wp-content/uploads/post_glasnik-180.pdf .

Корекција цјеновника универзалних услуга била је нужност с обзиром на чињеницу да овај цјеновник није мијењан од 2012. године. Раст цијена роба и услуга које улазе у цијену поштанске услуге, посебно посљедњих година, резултирао је финансијским губицима када је ријеч о овом сегменту услуга. Илустрације ради, истичемо да је губитак на основу пружања универзалног сервиса за 2021. годину износио 978.560,68€, а за 2022. годину 2.077.018,99€. Дакле, јединична цијена универзалне услуге била је далеко испод нивоа трошковне цијене.

Сматрамо потребним нагласити да, и поред неопходног повећања, а с обзиром на некомерцијални приступ у формирању цијена, остаје дио неоправданог финансијског оптерећења за Пошту Црне Горе које проузрокује одржавање, за наше прилике, огромне поштанске мреже са прописаном густином приступних тачака на цијелој територији Црне Горе, одржавање возног парка и преноса за такву мрежу, поштовање стандарда квалитета, упошљавање довољног броја запослених који опслужују ове приступне тачке и слично,наведено је у Саопштењу Пошта Црне Горе.

Подсјећају да Пошта Црне Горе пружа и комерцијалне поштанске услуге (све остале услуге на поштанском тржишту које не припадају универзалној услузи). Цјеновник комерцијалних услуга Пошта Црне Горе измијенила је у априлу 2023. године.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here