Неће бити ретроактивне исплате из Алиментационог фонда

Према измјенама Закона које треба да усвоји Скупштина Црне Горе, право на исплату из Алиментационог фонда признаваће се од дана подношења захтјева, а не за ранији период. Ретроактивност ће се односити само на доказивање временског периода у којем родитељ није испуњавао ту обавезу.

Измјенама Закона о привременом издржавању неће бити могућа исплата дуговања на име алиментације за мјесеце прије покретања тог поступка, како је до сада тумачено у центрима за социјални рад.

Након што је Заштитника имовинско – правних интереса Црне Горе оспорио тумачење центара који су ретроактивно признавали неисплаћено издржавање, обустављене су све исплате из Алиментационог фонда и покренута процедура измјена Закона, како би се презицирале нејасноће.

Од почетке примјене Закона о привременом издржавању, односно од оснивања Алиментационог фонда, извршена је исплата на основу 21 рјешења центара за социјални рад, за шта је опредијељен укупан износ од 23.159 еура. Сва друга рјешења, која су припремили центри и доставили Алиментационом фонду мораће да буду коригована у складу са измјенама Закона. То се наводи и у новој верзији Закона, о којем је јуче завршена расправа. Посланици ће, како је речено, наставити рад наредне седмице, када би могао бити усвојен и овај Закон.

Измјенама Закона требало би да буде ријешен и проблем доказивања неизмиривања обавеза, јер ће за то убудуће бити неопходна извршна исправа јавног извршитеља.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here