На Поморском факултету Котор 260 мјеста за упис

На Поморском факултету Котор, међународно сертификованој и признатој институцији за образовање и обуке помораца, ове године има мјеста за 260 студената.

Поморски факултет Котор ове године прославља 65 година постојања. Почео је са радом 1959. године као Виша поморска школа, а данас представља савремену и модернизовану образовну институцију која по функционалним капацитетима задовољава све стандарде високошколског образовања. Уз то, будући да Поморски факултет Котор образује кадар за међународно тржиште рада, односно за глобално поморско тржиште, он је и међународно сертификована и призната институција за образовање и обуке помораца.

На Поморском факултету Котор у новој студијској 2024/25. години за упис у прву годину предвиђено је 260 мјеста на четири студијска програма: Наутика и поморски саобраћај (80), Бродомашинство (60), Поморска електротехника (60) и Менаџмент у поморству и логистика (60).

За упис на Поморски факултет Котор није потребан пријемни испит. Процедура уписа, као и систем рангирања пријављених кандидата, дефинисани су Правилником о условима, критеријумима и поступку уписа на основне студије Универзитета Црне Горе.

Оно што издваја Поморски факултет Котор јесте специјализација кадрова за будуће професије поморске индустрије. Осим стицања теоретског знања, за студенте се обезбјеђује и практична обука, у чему велику улогу имају стручњаци из праксе, капетани и управитељи машине, који су ангажовани у наставном процесу. Такође, захваљујући предавањима и контактом са представницима компанија и агенција, студенти су по дипломирању спремни да аплицирају за било коју свјетску компанију. За студенте студијског програма Менаџмент у поморству и логистика, осим бројних гостујућих предавања, редовно се организују и посјете маринама, ризортима, агенцијама и компанијама везаним за лучке, агенцијске и шпедитерске послове, који су често и њихови будући послодавци.

Факултет има развијену и међународну сарадњу са сродним институцијама из региона, Европе и цијелог свијета. У оквиру бројних уговора потписаних у оквиру програма ERASMUS+, студенти имају прилику да један до два семестра бораве на некој од партнерских институција у иностранству.

Од наставних капацитета, Факултет посједује девет учионица, амфитеатар и двије рачунске сале са укупно око шест стотина расположивих мјеста. Логистичку основу за извођење практичне наставе представљају савремени симулатори и неколико лабораторија. У редовној настави и у оквиру Центра за обуку помораца, као и за бројна истраживања и тестирања, користе се бродски симулатори водећих произвођача: Transas, OSC, Rolls Royce, Kongsberg, и Unitest. Ови симулатори укључују наутички, бродомашински, HV и GMDSS симулатор, те симулатор за истраживање и праћење загађења мора.

Факултет такође посједује лабораторије за бродску електротхенику, за испитавање горива, за праћење загађења ваздуха и за подводну археологију.

На Поморском факултету Котор наставу изводе наставници запослени на Факултету, те наставници са Универзитета Црне Горе, других универзитета из окружења и стручњаци из праксе. Наставу изводе наставници и сарадници Факултета, као и стручњаци из праксе и квалификовани поморци са одговарајућим поморским звањима. Практична настава одвија се једним дијелом у просторијама Факултета, а дијелом у оквиру бројних научних база обезбијеђених у сарадњи са релевантним институцијама и компанијама. Поморски факултет Котор има привилегију да за студенте техничке профилације дио практичне обуке реализује и на школском броду Јадран, захваљујући сарадњи са Министарством одбране и Морнарицом Војске Црне Горе.

Посебну улогу у раду Факултета има служба за студентска питања која је задужена за административна питања у вези са студијама, те Студентска организација која организује бројне и разноврсне ваннаставне активности.

У саставу Факултета дјелује и Поморска библиотека која пружа услуге свим студентима у погледу коришћења потребне стручне литературе, наводе са Поморског факултета Котор.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here