Морска вода у Херцег Новом углавном одличног квалитета

Резултати анализе квалитета морске воде за 110 локација, коју је Институт за биологију мора спровео у периоду од 6. до 8. јуна, показали су да је на 88,2 % локација морска вода била одличног квалитета, на 6,4% локација доброг, док је на 5,4% локација вода била задовољавајућег квалитета.

Ови резултати потврђују да је морска вода на црногорским купалиштима доброг квалитета, односно да је санитарно исправна, те безбједна за купање и рекреацију.

У Херцег Новом узоркована је вода на 21 локацији, од чега је на њих 19 она била одличног, а на двије доброг квалитета. На 7 локација у општини Тиват вода је била одличног квалитета, а на по једној доброг и задовољавајућег квалитета, док је у Котору на свих 15 локација вода била одличног квалитета.
И у Улцињу је на свих 18 локација вода је била одличног квалитета. Од укупно 15 локација у општини Бар, на њих 13 вода је била одличног квалитета, док је на двије била доброг квалитета. Анализе су показале да је у Будви на 28 локација вода била одличног, на једној доброг, а на три задовољавајућег кавлитета.

Програмом је обухваћено праћење два обавезна микробиолошка параметара (бактерије Echerichia coli и Интестиналне ентерококе), а сходно члану 8 Правилника воде за купање се класификују као: „одличне“, „добре“, „задовољавајуће“ и „лоше“.

Резултати анализа квалитета морске воде, као и подаци о температури мора, температури ваздуха и салинитету за свако појединачно купалиште могу се погледати на посебној апликацији на страници www.morskodobro.me.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here