МОРСКА ВОДА У ХЕРЦЕГ НОВОМ ОДЛИЧНОГ КВАЛИТЕТА НА 16 ЛОКАЦИЈА

Резултати анализе квалитета морске воде за 21 локацију у Херцег Новом показали су да је на 16 она била одличног, на 3 доброг, а на двије локације задовољавајућег квалитета, саопштено је из Јавног предузећа за управљање морским добром.

Анализу квалитета морске воде Институт за биологију мора спровео је у периоду од 17. до 21. августа ове године на 110 локација на Црногорском приморју. Резултати показују да је на 72,7% локација морска вода била одличног квалитета, на 11,8%  локација доброг, док је на 15,5% локација вода била задовољавајућег квалитета. Ови резултати потврђују да је морска вода на црногорским купалиштима доброг квалитета, тј. да је санитарно исправна, те безбједна за купање и рекреацију.

Класификација вода за купање у оквиру овогодишњег Програма праћења санитарног квалитета морске воде врши се у складу са чланом 8 Правилника о начину и роковима за спровођење мјера обезбјеђивања очувања, заштите и побољшања квалитета воде за купање којим се воде за купање класификују као: „одличне“, „добре“, „задовољавајуће“ и „лоше“.

Резултати испитивања квалитета морске воде као и подаци о температури мора, температури ваздуха и салинитету за свако појединачно купалиште могу се погледати на посебној апликацији која се налази на Интернет страници www.morskodobro.com која је доступна на црногорском и енглеском језику.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here