МОРСКА ВОДА ОДЛИЧНОГ КВАЛИТЕТА НА 19 КУПАЛИШТА У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Резултати анализе квалитета морске воде, коју је Институт за биологију мора спровео у периоду од 31. августа до 3. септембра ове године, за 21 локацију у Херцег Новом показали су да је она на 19 била одличног, а на 2 доброг квалитета, саопштено је из ЈП Морско добро.

Квалитет морске воде на 110 локација на црногорском приморју, одличног квалитета био на 88,2%, на 10,0% локација доброг, док је на 1,8% локација вода била задовољавајућег квалитета, показали су резултати. Ови резултати потврђују да је морска вода на црногорским купалиштима доброг квалитета, тј. да је санитарно исправна, те безбједна за купање и рекреацију.

Класификација вода за купање у оквиру овогодишњег Програма праћења санитарног квалитета морске воде врши се у складу са чланом 8 Правилника о начину и роковима за спровођење мјера обезбјеђивања очувања, заштите и побољшања квалитета воде за купање (“Службени лист Црне Горе”, бр. 028/19), којим се воде за купање класификују као: „одличне“, „добре“, „задовољавајуће“ и „лоше“.

Резултати испитивања квалитета морске воде као и подаци о температури мора, температури ваздуха и салинитету за свако појединачно купалиште могу се погледати на посебној апликацији која се налази на Интернет страници www.morskodobro.me.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here