Монстат: Просјечна зарада у децембру 814 еура

Фото: илустрација

Просјечна зарада без пореза и доприноса у децембру је, према подацима Монстата, износила 814 еура и била је 0,9 одсто већа у односу на новембар.

Просјечна нето зарада у претходном мјесецу, у односу на децембар 2022. године, када је износила  792 еура, порасла је 12 одсто.

Просјечна бруто зарада у децембру износила је 1,02 хиљаде еура, а 2022. године у истом мјесецу 987 еура.

– Ако се има у виду да су потрошачке цијене у прошлој години у односу на 2022. забиљежиле раст од 8,6 одсто, произилази да су реалне зараде за исти период забиљежиле раст од 2,4 одсто – наводи се саопштењу.

Просјечне зараде без пореза и доприноса у децембру су у односу на претходни мјесец забиљежиле раст у секторима остале услужне дјелатности 2,9 одсто, грађевинарство 2,4 одсто, државна управа и одбрана: обавезно социјално осигурање 2,1 одсто, пољопривреда, шумарство и рибарство два одсто, услуге смјештаја и исхране 1,6 одсто, саобраћај и складиштење 1,3 одсто, стручне, научне и техничке дјелатности један одсто, информисање и комуникације и умјетничке, забавне и рекреативне дјелатности по 0,9 одсто.

Раст је забиљежен и код здравствене и социјалне заштите 0,8 одсто,  образовања снабдјевања водом по 0,7 одсто, трговине на велико и мало; поправке моторних возила и мотоцикала и финансијске и дјелатност осигурања по 0,6 одсто, пословања некретнинама 0,4 одсто и прерађивачке индустрије 0,2 одсто.

Пад просјечне зараде без пореза и доприноса у децембру је, у односу на претходни мјесец забиљежен у секторима снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 3,6 одсто и вађење руда и камена 0,9 одсто.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here