Моја еКомора – дигитална трансформација Привредне комoре

Дигитална трансформација императивно је постала предуслов продуктивности и ефикасности, било да се ради о институцијама јавне управе, привредним субјектима или научно образовној заједници. Шансу Црне Горе у доба дигиталне ере представља доступност великог глобалног интернет тржишта, које има око три милијарде корисника. Основни предуслов – развијена информационо комуникациона инфраструктура, може се оцијенити као веома задовољавајући, саопштено је из Привредне коморе.

Конкурентност привреде, нарочито на интернационалном плану, постала је директно пропорционална степену дигиталне трансформације пословања привредних субјеката. С тим у вези, природно је за очекивати да Комора буде покретач и носилац процеса дигиталне трансформације у оквиру бизнис заједнице.

У току је реализација активности на пројекту Моја еКомора, чијом имплементацијом Привредна комора потврђује спремност, не само да прати, већ да буде и судионик савремених концепата.

Дигитална трансформација пословања Коморе, поред унапређења ефикасности и ефективности рада саме институције унутар интерних процеса, кроз уштеде разних ресурса (људских, временских, финансијских…) имаће јак мултипликативни ефекат и на пословање привредних субјеката, кроз низ услуга које ће штедјети њихове ресурсе, унапређујући ниво дигиталне писмености запослених у привреди.

Такође, реализацијом овог пројекта повећаће се доступност сервиса и услуга које Комора нуди чланицама. Значај дигиталне трансформације, како за Комору, тако и за цијелу привреду, као и пуна посвећеност Коморе да буде предводник овог процеса, трансформишући рад, прије свега, саме институције, имаће снажан утицај, кроз интензивније и конкретније захтјеве према надлежним министарствима, и на сам рад јавне управе.

Процес дигиталне трансформације Коморе започео је активним укључивањем чланица Коморе у овај процес, који су након отвореног позива оформили Конзорцијум и приступили изради идејног рјешења визије дигитално трансформисане Коморе.

Циљ је учинити Комору приступачнијом за што већи број привредних субјеката, кроз повећање доступности и интерактивности, коју ће омогућити wеб платформа, те интензивирање комуникације са чланицама, што ће допринијети бољој видљивости и перцепцији значаја Коморе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here