Милатовић вратио Скупштини три закона на поновно одлучивање

Предсједник Црне Горе Јаков Милатовић, сходно Уставу Црне Горе, вратио је Скупштини на поновно одлучивање: Закон о измјени и допунама Закона о привредним друштвима, Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе и Закон о измјенама и допунама Закона о електронским комуникацијама.

Општина Херцег Нови је била против измјена Закона о финансирању локалних самоуправа које предвиђају да се општинама у приморској и централној регији смањи удио у уступању прихода од пореза на доходак физичких лица. Предсједник Стеван Катић је подсјетио да локалне самоуправе на приморју тек двије године добијају 50 одсто по основу уступања прихода од пореза на доходак физичких лица, те да су до краја 2021. године добијале свега 12 одсто, и истакао да је ријеч о неравномјерној расподјели из државног буџета.

Наводећи разлоге поновног враћања Скупштини Црне Горе на одлучивање Закона о измјенама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе, Милатовић је навео да су усвојеним Законом, поред осталог, уступљени приходи општина, по основу дијела прихода од пореза на доходак физичких лица према мјесту пребивалишта лица које остварује доходак, смањени за општине Приморског и Средишњег региона са досадашњих 50% на 40%.

-Наведено законско рјешење, како је додао, садржи недостатке и његовом примјеном у пракси би се остварили негативни ефекти по развој локалних самоуправа Приморског и Средишњег региона, посебно имајући у виду да су буџети ових локалних самоуправа усвојени у складу са важећим Законом. Предсједник, такође сматра да се усвојеним Законом доводе у неравноправан положај локалне самоуправе Приморског и Средишњег региона, а посебно неразвијене локалне самоуправе које припадају овим регионима међу којима има и оних које се већ дуги низ година налазе у категорији развијености испод црногорског просјека, наводи се у саопштењу предсједника.

Измјене Закона на овај начин, како каже Милатовић, без јасних критеријума када је у питању степен развијености, довеле би до парадоксалне ситуације да поједине неразвијене општине из Приморског и Средишњег региона, које примају новац из Егализационог фонда, остају без дијела уступљених прихода, који се усмјеравају на неразвијене општине из Сјеверне регије.

-Усвојеним измјенама уводи се нови институт финансијског уједначавања општина, поред постојећег Егализационог фонда, који даје дискреционо право Министарству финансија да располаже средствима без утврђених законских критеријума и утврђене процедуре расподјеле. Важно је истаћи и да се, уважавајући принцип солидарности и чињеницу да развијене општине имају већу економску способност да доприносе друс̌твено-економском развоју Црне Горе, смањивање развојног јаза не може постићи тако што се успорава раст развијених општина, али и оних неразвијених, у Средишњем и Приморском региону, што се несумњиво чини смањењем уступљених прихода, наводи Милатовић у образложењу.

Предсједник може вратити парламенту закон на поновно одлучивање, с тим што је дужан да прогласи ако Скупштина опет тај акт усвоји. Милатовић је 30. децембра 2023. године донио Указе о проглашењу 14 од 17 закона које је Скупштина усвојила непосредно прије краја 2023. године.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here