Консензусом до Општег колективног уговора, потребне шире консултације

Цијенећи значај уређености правне регулативе којом се дефинишу радни односи за цјелокупну црногорску привреду, Привредна комора Црне Горе сматра нужним, прије најављеног потписивања новог Општег колективног уговора (ОКУ), обављање ширих консултација са пословном заједницом, те организовање јавне расправе. Адекватна заступљеност интереса свих страна предуслов је постизању неопходног консензуса, а на добробит и запослених и послодаваца. Стратешки важне одлуке, попут ове, захтијевају укључивање и стручне јавности посебно из разлога сагледавања дугорочних ефеката њене примјене, саопштено је из Привредне коморе.

Актуелни економски тренутак представља значајан изазов за привреду, у дијелу очувања економске активности и радних мјеста, што посебно треба имати у виду приликом усвајања рјешења која могу додатно усложнити пословни амбијент. Најављене измјене ОКУ, које поред осталог доносе увећање цијене рада недјељом за 80%, неминовно ће додатно оптеретити пословање привредних субјеката, нарочито у оним браншама које су већ дужи период значајно погођене посљедицама економске кризе. Системски важан акт, као што је ОКУ, мора на адекватан начин третирати и бројне специфичности наше економије (попут сезоналности пословних процеса и др.)

Потписивање овог акта без претходне отворене расправе створило би бројне дилеме и питања везана за његову примјену на различите категорије привредних области, послова и запослених, а што вјерујемо никоме није циљ.

Привредна комора Црне Горе даје пуну подршку свеобухватном приступу кроз који Влада и укључене стране треба да изнађу рјешења која ће сачувати економску активност сваке компаније (наше чланице), а све то уз поштовање радно-правног статуса сваког запосленог.

На бази свега наведеног, још једном апелујемо да се потписивање ОКУ одгоди до тренутка успостављања консензуса, који једино може бити резултат свеобухватних консултација. Једино на тај начин може се доћи до дугорочног и одрживог рјешења какво привреда очекује и које је једино у интересу економске стабилности земље.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here