Конференција „Будућност јадранске прошлости – Изазови подводне културне баштине“ у Котору

Јадранско море крије богатство подводних археолошких налазишта, од древних олупина бродова до потопљених археолошких пејзажа.

Са порастом интересовања за поморску културну баштину, расте и потреба за одговорним и одрживим управљањем овим драгоценим ресурсима.

Конференција под називом „Будућност јадранске прошлости – Изазови подводне културне баштине Јадрана за одрживи развој туризма“ ће се одржати 23. априла у хотелу Cattaro, у организацији Лабораторије за археологију поморства, Поморски факултет Котор.

WRECKS4ALL 2.0  конференција окупља научнике, практичаре, доносиоце одлука и заинтересоване стране како би разговарали о иновативним приступима и најбољим праксама за заштиту и промоцију подводне културне баштине Јадрана. Учесници конференције су еминентни стручњаци из земаља јадранске регије, Италије, Словеније, Хрватске, Црне Горе и Албаније.

Теме конференције су: Студије случаја и успешне приче у управљању подводном културном баштином Јадрана, модели одрживог туризма и најбоље праксе за очување подводне културне баштине на Јадранском мору, укључивање заједнице и заинтересованих страна у управљање подводном културном баштином Јадрана, правни оквири и законски аспекти заштите и управљања подводном културном баштином, иновативне технологије за мапирање, документовање, тумачење и промоцију потопљених културних предјела, образовне и едукативне иницијативе за подизање свести о подводној културној баштини.

Конференција „Будућност јадранске прошлости – Изазови подводне културне баштине Јадрана за одрживи развој туризма“ се реализује у оквиру пројекта “ Капитализација путем преноса модела

WRECKS4ALL на нове територије за заштиту подводног насљеђа путем његове дигитализације и валоризације као нове туристичке понуде“ WRECKS4ALL 2.0 који је суфинансиран је од стране Interreg IPA South Adriatic, прекограничног програма сарадње суфинансираног од стране Европске уније путем Инструмента за претприступну помоћ (IPA III).

Универзитет Црне Горе је водећи партнер на пројекту, а пројекат реализује Лабораторија за археологију поморства, Поморски факултет Котор.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here