КЕКОВИЋ: КРОЗ ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗАШТИТИТИ ПРАВА РАДНИКА

Савез синдиката и Унија слободних синдиката прослиједили су Скупштини Црне Горе предлог измјена Закона о раду, како би се важење Општег колективног уговора, који истиче 31. децембра ове, продужило до краја наредне године. Уколико до тога не дође, Синдикати сматрају да би био угрожен статус више десетина хиљада радника.

Општим колективним уговором дефинисан је минимум права свих запослених у Црној Гори, а потписују га синдикати, послодавци и Влада објашњава за РТХН генерални секретар Уније Слободних синдиката Срђа Кековић.

– Овај акт уређује начин обрачуна зараде, увећање по оснуву прековременог, ноћног, минулог, празничног рада, већи број дана годишњег одмора, плаћено одсуство у конкретним случајевима, затим отпремнину у случају пензије и слично. Дакле, мноштво тих бенефита десетине хиљада запослених не би имали, уколико би Општи колективни уговор престао да важи – упозорио је он.

Синдикати настоје да кроз предлог допуне Закона регулишу нове правне институте, уведене 7. јануара прошле године, кроз Закон о раду, објашњава Кековић.

– Први је двократни рад, што значи да уколико радник мора, да би испоштовао осмочасовно радно вријеме, два пута да долази на посао, у односу на колегу, јасно је да два пута више приватног времена троши и излаже се економски већем трошку. Логично је било да се такав рад додатно наплати – казао је он.

Други нови правни институт у Закону о раду је приправност, што значи да радник код куће буде спреман да дође на посао, уколико затреба послодавцу у том периоду приправности, који може трајати 24 сата дневно.

– На тај начин послодавац додатно штеди, јер не мора да запосли нову радну снагу, а радник ће бити ангажован само ако дође до потребе и тако ће бити плаћен. Тај правни институт је постојао али није било обавезе плаћања тих сати приправности. А јасно је да запослени, који мора 24 сата да буде везан за кућу, или неко друго мјесто са којег мора доћи на посао, и то треба да буде награђено – објашњава Кековић.

Трећи предлог допуне Закона односи се на увећање зараде за рад недјељом. Кековић наводи да је тај предлог био препрека закључењу новог колективног уговора. Унија слободних синдиката тражила је да се у Закон о раду уведе увећање зараде за рад недјељом.

– Ово би се односило на мали број послодаваца, који не морају да раде недјељом, уколико не желе. Ако желе, значи да им тај рад прави додатни профит и онда је сасвим коректно да свом запосленом, који тога дана не може бити са својом породицом, увећају зараду за одређени проценат. Тражили смо да тај проценат буде 100%, имајући у виду да су иначе зараде у реалном сектору изузетно мале – казао је он.

Кековић је нагласио да све више младих напушта Црну Гору због ниских зарада и недостојанствених услова рада и да због тога наталитет опада.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here