Кампања о превенцији и смањењу ризика у зимском периоду Службе заштите и спашавања

Служба заштите и спашавања Општине Херцег Нови почела је кампању са циљем подизања нивоа одговорности грађана у превенцији и смањењу ризика у зимском периоду, а тиче се чишћења димњака и уклањања свих непотребних експлозивних и запаљивих материја из поткровља и подрума, редовног провјетравања подрумских просторија, те провјера исправности електричних инсталација.

У оквиру исте кампање, Служба заштите и спашавања је припремила основне савјете, мјере и правила превентивне заштите од пожара за стамбене зграде, који се могу преузети на сајту Општине Херцег Нови

Препоручују Скупштинама станара да их одштампају и поставе на огласним таблама стамбених зграда и другим видљивим просторима у унутрашњости зграде.

Такође објављују се и превентивне мјере везано за стамбене објекте – куће са којима грађани могу да се упознају путем општинског сајта и медија, те да у том смислу предузму неопходне предложене мјере и радње.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here