Предложите кандидата за чланове Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

Општина Херцег Нови расписала Јавни оглас за предлагање кандидата за члана Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
Како је наведено у огласу, Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе има 7 чланова, а члана Савјета Скупштина бира из реда угледних грађана и стручњака за поједине области од значаја за функционисање и развој локалне самоуправе и заштиту локалног становништва, као што су:

 • -планирање и уређење простора
 • -туризам
 • -финансије
 • -заштита животне средине
 • -култура, образовање и спорт
 • -заштита и развој сеоског подручја
 • -приватни сектор производње и услуга
 • -функционисање органа локалне управе и др.
  Кандидата за члана Савјета предлажу мјесне заједнице, стручне институције, привредне организације, невладине организације, као и стручна удружења.
  За члана Савјета не могу бити предлагани:
  -посланици и одборници
  -локални функционери, старјешине локалне управе, руководећи радници јавних служби чији је оснивач Општина
  -изабрана, именована и постављена лица у Влади Црне Горе и другим органима државне управе
  -предсједници политичких партија, чланови предсједништва, чланови извршних и главних одбора странака као и други страначки функционери
  -лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело против службене дужности или су правоснажно осуђивана за неко друго кривично дјело за које је изречена казна затвора у трајању дужем од шест мјесеци.

 • Рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања огласа. Предлози се достављају Служби Скупштине општине Херцег Нови, Трг Маршала Тита 2 са назнаком „Одбор за избор и именовања Скупштине општине Херцег Нови“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here