Јавни позив за избор адвокатске канцеларије за заступање државе у поступку против компаније Нортстар

Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине распиало је Јавни позив домаћим и међународним адвокатским канцеларијама да доставе понуде за заступање Црне Горе у арбитражном поступку који је покренуто Нортстар (Northstar) доо Подгорица.

Како је у Јавном позиву наведено, адвокатска канцеларија ће пружати правну помоћ и правне савјете у вези са Арбитражним поступком, односно услуге:

– израде правне анализе случаја, односно преглед и правну анализу документације у вези са Арбитражним поступком;
– израде нацрта и подношење поднесака за потребе вођења Арбитражног поступка;
– израде поднесака у вези са именовањем арбитра, односно са формирањем трибунала у Арбитражним поступцима;
– консултације са клијентом и савјетницима клијента у вези са питањима од значаја за вођење Арбитражног поступка;
– заступање клијента на рочиштима у оквиру Арбитражних поступака;
– друге правне услуге у вези са Арбитражним поступком.

Квалификациони (обавезни) услови који ће бити предмет бодовања су претходно искуство у арбитражним поступцима на основу LCIA арбитражних правила(међународне арбитраже), као и претходно искуство у арбитражним поступцима пред LCIA-ом за најмање 3 члана адвокатске канцеларије који ће пружати услуге у арбитражном поступку.

Понуда треба, посебно, да садржи имена и биографије предложених чланова тима; Састав и референце адвоката који ће пружати услуге у складу са арбитражним поступком; Профил кандидата, детаље о искуству и сличним ангажманима, укључујући информације и детаљан опис улоге заступника на сличним пословима (посебно у арбитражним поступцима у складу LCIA-овим Арбитражним Правилима); Писану изјаву о непостојању конфликта интереса; Писану изјаву о доступности адвоката до завршетка арбитражног поступка; Финансијску понуду.

Финансијска понуда треба, посебно, да садржи цијену по сату за сваког појединца (адвоката, партнера, сарадника и/или особља који ће бити ангажован у арбитражном поступку); Додатну накнаду за савјетовање електронским путем или путем телефона о текућим питањима, и накнаде за друге оправдане трошкове, о којима се усагласе обије стране.

Рок за подношење понуда је 28. јун 2024. године, до 15:00 сати (по локалном времену).

Квалификациона и финансијска понуда се достављају у 2 одвојене затворене коверте. Понуде је потребно доставити у писаној и електронској форми на црногорском и енглеском језику у три примјерка, у затвореној коверти, са јасно назначеним текстом: „Понуда за избор правног заступника за заступање Црне Горе у арбитражном поступку покренутог од стране Друштва са ограниченом одговорношћу „Northstar” Подгорица“, на адресу: Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине, ул. IV Пролетерске бригаде број 2, 81000 Подгорица, Црна Гора и на мejл адресу: kabinet@mdup.gov.me.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here