ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗА ТУРИСТИЧКЕ ВОДИЧЕ

У оквиру другог пакета мјере подршка привреди Министарство економског развоја објавило је јавни позив за достављање захтјева за додјелу једнократне помоћи за туристичке водиче
Позивају заинтересована физичка лица која посједују рјешење и легитимацију туристичког водича да до 31.маја поднесу Министарству економског развоја захтјев за додјелу једнократне помоћи. Износ опредијељених средстава за једнократну помоћ је 300 еура.
Подносилац захтјева мора да посједује важеће рјешење и легитимацију туристичког водича и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе на дан 31.март.
Приликом пријаве потребно је доставити захтјев за додјелу једнократне помоћи са бројем жиро-рачуна и контакт телефоном, важеће рјешење и легитимацију туристичког водича које издаје надлежно Министарство и доказ издат од стране Завода за запошљавање Црне Горе, да је подносилац захтјева евидентиран као незапослено лице на дан 31.март.
Након достављања неопходне документације, Министарство економског развоја утврђује да ли су испуњени услови за додјелу средстава на име једнократне помоћи.
Захтјеви се достављају препорученом поштом или предајом архиви Министарства економског развоја у затвореној коверти на адресу Римски трг, број 46, 81000 Подгорица, или електронским путем, е-поштом на адресу: [email protected]

ФОТО: НТО

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here